مجموعه مطالعه در وقت اضافه

در چند دقیقه، یک قصه، یک تجربه

مجموعه «مطالعه در وقت اضافه» با این هدف فراهم شده است تا کاربران طاقچه بتوانند در عرض چند دقیقه یک داستان کوتاه از نویسندگان ایران و جهان را بخوانند. امیدواریم این داستان‌های کوتاه از ادبیات ایران و جهان بتوانند کمکی کوچک به پربارتر کردن دقایق زندگی‌مان داشته باشند. دقایقی کوتاه که در میان روزمرگی‌ها، بتوانند به دقایقی ارزشمندتر بدل شوند و در میان لحظات خوبمان جای بگیرند.


تیم طاقچه در نظر دارد این مجموعه را به مرور زمان پربارتر کند؛ از همین جهت تعداد عنوان‌های مطالعه در وقت اضافه مدام به روز رسانی خواهند شد.


down