نمایش‌نامه

چرا باید نمایشنامه بخوانیم؟

یکی از تفاوت‌های خواندن نمایشنامه با خواندن داستان این است که خواندن نمایشنامه مانند تماشا کردن یک فیلم است. توضیح اضافه‌ای داده نمی‌شود. همه‌ی اتفاق‌ها در دیالوگ‌ها و بعضا تغییرات صحنه رخ می‌دهند. در ابتدای امر شاید خواندنش سخت‌تر باشد. خواننده احساس می‌کند که این کلمات برای اجرا کردن نوشته شده‌اند نه برای خواندن. اما کمی که جلوتر برود دیگر شبیه خواندن نیست و بیشتر شبیه تماشا کردن می‌شود. علاوه بر این بسیاری از نمایشنامه‌ها حرف‌های منتقدانه‌ی زیادی برای گفتن دارند و رمز گشایی از این پیام‌ها لذت خواندن آنها را بیشتر می‌کند. در این قسمت از سایت و اپلیکیشن طاقچه مجموعه‌ای از نمایش‌نامه‌های جذاب و جالب را آوردیم که خواندنشان خالی از لطف نیست.


down