خرید و دانلود کتاب‌های داستان و رمان صوتی تاریخی (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی داستان و رمان تاریخی

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۵۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۹۲,۰۰۰ت
کیمیا خاتون اثر سعیده قدس
صوتی
۱۱۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی
صوتی
۹۳,۶۰۰۶۵,۵۲۰ت
گاه ناچیزی مرگ اثر محمدحسن علوان
صوتی
۱۳۷,۰۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی
صوتی
۹۳,۶۰۰۶۵,۵۲۰ت
off
٪۵۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۹۲,۰۰۰ت
شکوفه‌های عناب اثر رضا جولایی
صوتی
۶۷,۰۰۰ت
گاه ناچیزی مرگ اثر محمدحسن علوان
صوتی
۱۳۷,۰۰۰ت
off
٪۳۰
لیدی الیزابت اثر آلیسون ویر
صوتی
۱۶۸,۰۰۰۱۱۷,۶۰۰ت
همسر پنهانی اثر گیل پل
صوتی
۷۸,۰۰۰ت
پس از بیست سال اثر داوود حیدری
صوتی
۱۴۵,۰۰۰ت
فتح خون اثر سیدمرتضی آوینی
صوتی
۲۷,۰۰۰ت
off
٪۴۰
قاتلان ماه گل اثر دیوید گرن
صوتی
۱۴۳,۰۰۰۸۵,۸۰۰ت
کیمیا خاتون اثر سعیده قدس
صوتی
۱۱۶,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
off
٪۴۰
قاتلان ماه گل اثر دیوید گرن
صوتی
۱۴۳,۰۰۰۸۵,۸۰۰ت
رایحه ماه اثر الهه بهشتی
صوتی
۴۴,۰۰۰ت
خواجه مخوف اثر مجید دوامی
صوتی
۱۴۰,۰۰۰ت
هومان اثر محمد نصراوی
صوتی
۴۵,۰۰۰ت

داستان صوتی تاریخی ایرانی

مشاهده همه
شکوفه‌های عناب اثر رضا جولایی
صوتی
۶۷,۰۰۰ت
پس از بیست سال اثر داوود حیدری
صوتی
۱۴۵,۰۰۰ت
کیمیا خاتون اثر سعیده قدس
صوتی
۱۱۶,۰۰۰ت
چهل و یکم اثر حمید بابایی
صوتی
۵۲,۰۰۰ت
حاء سین نون اثر حامد فعال
صوتی
۳۰,۰۰۰ت
فدایت شوم اثر شرمین نادری
صوتی
۵۵,۵۰۰ت
حکایات پارسی اثر عطار نیشابوری
صوتی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمونالیزای منتشر اثر شاهرخ گیوا
صوتی
۸۰,۰۰۰ت

داستان صوتی تاریخی خارجی

مشاهده همه
off
٪۳۰
هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی
صوتی
۹۳,۶۰۰۶۵,۵۲۰ت
گاه ناچیزی مرگ اثر محمدحسن علوان
صوتی
۱۳۷,۰۰۰ت
همسر پنهانی اثر گیل پل
صوتی
۷۸,۰۰۰ت
off
٪۴۰
قاتلان ماه گل اثر دیوید گرن
صوتی
۱۴۳,۰۰۰۸۵,۸۰۰ت
گیل گمش اثر احمد شاملو
صوتی
۱۱۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
لیدی الیزابت اثر آلیسون ویر
صوتی
۱۶۸,۰۰۰۱۱۷,۶۰۰ت
زمان لرزه اثر کورت ونه‌گات
صوتی
۵۴,۶۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
آخرین مرز اثر هاوارد فاست
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
بن هور اثر لیو والاس
صوتی
۲۹,۰۰۰ت
پس از بیست سال اثر داوود حیدری
صوتی
۱۴۵,۰۰۰ت