خرید و دانلود کتاب‌های صوتی جامعه شناسی (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی جامعه‌شناسی

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
قدرت سکوت اثر سوزان کین
صوتی
۷۷,۰۰۰۵۳,۹۰۰ت
هنر جنگ اثر سان تزو
صوتی
۳۰,۰۰۰ت
پول اثر یووال نوح هراری
صوتی
۴۹,۰۰۰ت
هنر همچون درمان اثر آلن دوباتن
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
ایران بر لبه تیغ اثر محمد فاضلی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
شهریار اثر نیکولو ماکیاولی
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۵,۶۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
فوتبال علیه دشمن اثر سایمون کوپر
صوتی
۱۵۴,۰۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
subscriptionAvailableهنر جنگ اثر مصطفی طالبیان
صوتی
۲۳,۰۰۰ت
off
٪۴۰
آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت
صوتی
۱۴۶,۰۰۰۸۷,۶۰۰ت
جامعه‌شناسی اثر جی گبلر
صوتی
۹۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
قدرت سکوت اثر سوزان کین
صوتی
۷۷,۰۰۰۵۳,۹۰۰ت
هنر همچون درمان اثر آلن دوباتن
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
چرند و پرند اثر علی اکبر  دهخدا
صوتی
۶۰,۵۰۰ت
پول اثر یووال نوح هراری
صوتی
۴۹,۰۰۰ت
تله پیشرفت اثر رونالد رایت
صوتی
۵۸,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
بیداری ذهن اثر ویل دورانت
صوتی
۷۲,۰۰۰ت
ایران بر لبه تیغ اثر محمد فاضلی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
چرند و پرند اثر علی اکبر  دهخدا
صوتی
۶۰,۵۰۰ت
شهریار اثر نیکولو ماکیاولی
صوتی
۸۴,۰۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
آداب دیکتاتوری اثر فرانک دیکوتر
صوتی
۱۱۹,۰۰۰ت
آزادی اثر فرهنگ هلاکویی
صوتی
۴۰,۰۰۰ت
آمریکا اثر ژان بودریار
صوتی
۷۵,۰۰۰ت
off
٪۴۰
آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت
صوتی
۱۴۶,۰۰۰۸۷,۶۰۰ت
اتوبوس انرژی اثر جان گوردون
صوتی
۹۵,۰۰۰ت
اخبار اثر آلن دو باتن
صوتی
۶۲,۴۰۰ت
اخلاق زمامداری اثر صابر اداک
صوتی
۷۵,۰۰۰ت