خرید و دانلود کتاب‌های صوتی اقتصاد (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی اقتصاد

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۵۰
فقر احمق می ‌کند اثر سندهیل مولاینیتن
صوتی
۳۹,۰۰۰۱۹,۵۰۰ت
off
٪۵۰
تفکر سریع و کند اثر دنیل کانمن
صوتی
۸۹,۰۰۰۴۴,۵۰۰ت
off
٪۳۰
قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب
صوتی
۹۸,۰۰۰۶۸,۶۰۰ت
نویز اثر دنیل کانمن
صوتی
۷۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
دید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
صوتی
۸۵,۰۰۰۵۹,۵۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۵۰
فقر احمق می ‌کند اثر سندهیل مولاینیتن
صوتی
۳۹,۰۰۰۱۹,۵۰۰ت
off
٪۳۰
قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب
صوتی
۹۸,۰۰۰۶۸,۶۰۰ت
off
٪۳۰
دید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
صوتی
۸۵,۰۰۰۵۹,۵۰۰ت
off
٪۵۰
تفکر سریع و کند اثر دنیل کانمن
صوتی
۸۹,۰۰۰۴۴,۵۰۰ت
ژاپن امروز اثر مهدی حقیقت‌خواه
صوتی
۷۰,۰۰۰ت
نویز اثر دنیل کانمن
صوتی
۷۹,۰۰۰ت
بورس آموز اثر سیدمجتبی فنائی
صوتی
۱۸,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
اتوبوس انرژی اثر جان گوردون
صوتی
۹۵,۰۰۰ت
بورس آموز اثر سیدمجتبی فنائی
صوتی
۱۸,۰۰۰ت
معماری توسعه اثر علی اشرف افخمی
صوتی
۲۱۵,۰۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
اتوبوس انرژی اثر جان گوردون
صوتی
۹۵,۰۰۰ت
از چاه به راه اثر روزبه پیروز
صوتی
۴۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد خوب اثر موریس آلتمن
صوتی
۲۰,۲۵۰ت