خرید و دانلود کتاب‌های صوتی تاریخی (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی تاریخ

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب اول) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۵۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۹۲,۰۰۰ت
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
off
٪۳۰
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰ت
معمای هویدا اثر عباس میلانی
صوتی
۱۲۵,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب دوم) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰ت
پنج حلقه اثر میاموتو موساشی
صوتی
۳۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسینما جهنم اثر کریم نیکونظر
صوتی
۶۱,۰۰۰ت
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
subscriptionAvailableمقتل آب اثر سید صدرا میرئی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۹۲,۰۰۰ت
off
٪۳۰
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰ت
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت
رهبر عزیز اثر علی دنیوی ساروی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
کتاب آه اثر یاسین حجازی
صوتی
۳۲,۰۰۰ت
فتح خون اثر سیدمرتضی آوینی
صوتی
۲۷,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
علم زندگی اثر گروه نویسندگان
صوتی
۲۰۰,۰۰۰ت
یکاترینا اثر ناتالیا کارنیوا
صوتی
۷۲,۰۰۰ت
گربه صفتی اثر جان گری
صوتی
۵۵,۰۰۰ت
هیروشیما اثر جان هرسی
صوتی
۷۸,۰۰۰ت
چرا جنگ؟ اثر زیگموند فروید
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
بیداری ذهن اثر ویل دورانت
صوتی
۷۲,۰۰۰ت

تاریخ اسلام

مشاهده همه
فتح خون اثر سیدمرتضی آوینی
صوتی
۲۷,۰۰۰ت
عاشورا و رهایی اثر عماد  افروغ
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
اخلاق زمامداری اثر صابر اداک
صوتی
۷۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمقتل آب اثر سید صدرا میرئی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
واقعه عاشورا اثر رضا خاکی زمانی
صوتی
۱۵,۰۰۰ت

تاریخ ایران

مشاهده همه
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب اول) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۵۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۹۲,۰۰۰ت
معمای هویدا اثر عباس میلانی
صوتی
۱۲۵,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب دوم) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسینما جهنم اثر کریم نیکونظر
صوتی
۶۱,۰۰۰ت

تاریخ جهان

مشاهده همه
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
off
٪۳۰
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰ت
پنج حلقه اثر میاموتو موساشی
صوتی
۳۳,۰۰۰ت
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت
قرن دیکتاتورها اثر اولیویه گز
صوتی
۱۲۳,۰۰۰ت
تاریخ جهان اثر ارنست گامبریچ
صوتی
۱۰۸,۰۰۰ت
انقلاب صنعتی اثر جیمز آ کوریک
صوتی
۷۰,۰۰۰ت
سفرهای مارکوپولو اثر مری هال
صوتی
۷۰,۰۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
off
٪۳۰
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰ت
اخلاق زمامداری اثر صابر اداک
صوتی
۷۵,۰۰۰ت
اسم شب سیاهکل اثر انوش صالحی
صوتی
۱۱۸,۰۰۰ت