خرید و دانلود کتاب‌های صوتی تاریخی (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی تاریخ

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب اول) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۱۲۸,۸۰۰ت
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب دوم) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت
معمای هویدا اثر عباس میلانی
صوتی
۱۲۵,۰۰۰ت
تاریخ جهان اثر ارنست گامبریچ
صوتی
۱۰۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
پنج حلقه اثر میاموتو موساشی
صوتی
۳۳,۰۰۰ت
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableسینما جهنم اثر کریم نیکونظر
صوتی
۶۱,۰۰۰۳۰,۵۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
subscriptionAvailableمقتل آب اثر سید صدرا میرئی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۱۲۸,۸۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableهزاران فرسنگ تا آزادی اثر شیرین سپهراد
صوتی
۸۵,۸۰۰۶۰,۰۶۰ت
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت
رهبر عزیز اثر علی دنیوی ساروی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
کتاب آه اثر یاسین حجازی
صوتی
۳۲,۰۰۰ت
فتح خون اثر سیدمرتضی آوینی
صوتی
۲۷,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
علم زندگی اثر گروه نویسندگان
صوتی
۲۰۰,۰۰۰ت
یکاترینا اثر ناتالیا کارنیوا
صوتی
۷۲,۰۰۰ت
گربه صفتی اثر جان گری
صوتی
۵۵,۰۰۰ت
هیروشیما اثر جان هرسی
صوتی
۷۸,۰۰۰ت
چرا جنگ؟ اثر زیگموند فروید
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
بیداری ذهن اثر ویل دورانت
صوتی
۷۲,۰۰۰ت

تاریخ اسلام

مشاهده همه
عاشورا و رهایی اثر عماد  افروغ
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
بامداد اسلام اثر احمد گنجی
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمقتل آب اثر سید صدرا میرئی
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
فتح خون اثر سیدمرتضی آوینی
صوتی
۲۷,۰۰۰ت
اخلاق زمامداری اثر صابر اداک
صوتی
۷۵,۰۰۰ت

تاریخ ایران

مشاهده همه
off
٪۳۰
دو قرن سکوت اثر اکرم پریمون
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب اول) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
صوتی
۱۸۴,۰۰۰۱۲۸,۸۰۰ت
کوروش بزرگ اثر ژرار ایسرائل‌
صوتی
۱۱۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خواجه تاجدار (کتاب دوم) اثر ژان گور
صوتی
۱۹۲,۰۰۰۱۳۴,۴۰۰ت
معمای هویدا اثر عباس میلانی
صوتی
۱۲۵,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableسینما جهنم اثر کریم نیکونظر
صوتی
۶۱,۰۰۰۳۰,۵۰۰ت
غرب زدگی اثر جلال آل احمد
صوتی
۳۵,۰۰۰ت
کودتا اثر یرواند آبراهامیان
صوتی
۹۰,۰۰۰ت

تاریخ جهان

مشاهده همه
off
٪۳۰
نبرد من اثر آدولف هیتلر
صوتی
۳۶۰,۰۰۰۲۵۲,۰۰۰ت
تاریخ جهان اثر ارنست گامبریچ
صوتی
۱۰۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
حرمسرای قذافی اثر بیژن  اشتری
صوتی
۱۰۹,۲۰۰۷۶,۴۴۰ت
پنج حلقه اثر میاموتو موساشی
صوتی
۳۳,۰۰۰ت
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰ت
انقلاب فرانسه اثر فیلیس کورزین
صوتی
۷۰,۰۰۰ت
چرا جنگ؟ اثر زیگموند فروید
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
چرنوبیل اثر دیوید اریک نلسون
صوتی
۷۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهنر جنگ اثر مصطفی طالبیان
صوتی
۲۳,۰۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
اختراع قوم یهود اثر شلومو سند
صوتی
۱۳۰,۰۰۰ت
اخلاق زمامداری اثر صابر اداک
صوتی
۷۵,۰۰۰ت
اسم شب سیاهکل اثر انوش صالحی
صوتی
۱۱۸,۰۰۰ت