خرید و دانلود کتاب‌های صوتی تراژدی (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی تراژدی

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی
صوتی
۳۶,۰۰۰ت
مکبث اثر ویلیام شکسپیر
صوتی
۳۱,۰۰۰ت
خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر
صوتی
۱۰۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
مسئله مرگ و زندگی اثر اروین  د. یالوم
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
درخواست دوستی اثر لورا مارشال
صوتی
۶۲,۴۰۰ت
هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی
صوتی
۱۱۱,۰۰۰ت
پس از تو اثر جوجو مویز
صوتی
۱۱۸,۰۰۰ت
ماهی و جفتش اثر ابراهیم گلستان
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
off
٪۴۰
گوژپشت نتردام اثر ویکتور هوگو
صوتی
۱۸۸,۰۰۰۱۱۲,۸۰۰ت
off
٪۴۰
subscriptionAvailableپیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی
صوتی
۵۵,۰۰۰۳۳,۰۰۰ت
دون ژوان اثر پتر هانتکه
صوتی
۷۹,۰۰۰ت
ادیسه اثر هومر .
صوتی
۷۷,۰۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی
صوتی
۳۶,۰۰۰ت
رستم و سهراب اثر ابوالقاسم فردوسی
صوتی
۱۶۰,۰۰۰ت
ماهی و جفتش اثر ابراهیم گلستان
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
پس از تو اثر جوجو مویز
صوتی
۱۱۸,۰۰۰ت
سوار اثر روبرت صافاریان
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر
صوتی
۱۰۶,۰۰۰ت
هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی
صوتی
۱۱۱,۰۰۰ت
off
٪۴۰
subscriptionAvailableپیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی
صوتی
۵۵,۰۰۰۳۳,۰۰۰ت
تروکاژ اثر محمدرضا قلی‌پور
صوتی
۱۹,۹۰۰ت
مکبث اثر ویلیام شکسپیر
صوتی
۳۱,۰۰۰ت
off
٪۴۰
گوژپشت نتردام اثر ویکتور هوگو
صوتی
۱۸۸,۰۰۰۱۱۲,۸۰۰ت
آلبوم دکلمه آشنا اثر حسن خالو
صوتی
۱۰,۰۰۰ت
بیوه‌کشی اثر یوسف علیخانی
صوتی
۸۲,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
روزگار سودابه اثر مریم مظفری
صوتی
۸۰,۰۰۰ت
off
٪۴۰
گوژپشت نتردام اثر ویکتور هوگو
صوتی
۱۸۸,۰۰۰۱۱۲,۸۰۰ت
off
٪۳۰
مسئله مرگ و زندگی اثر اروین  د. یالوم
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
آلبوم دکلمه آشنا اثر حسن خالو
صوتی
۱۰,۰۰۰ت
ابیگیل اثر ماگدا سابو
صوتی
۱۲۹,۰۰۰ت
ادیسه اثر هومر .
صوتی
۷۷,۰۰۰ت
بی‌خانمان اثر وحید عالم
صوتی
۱۵,۰۰۰ت
بیداری اثر کیت شوپن
صوتی
۸۹,۰۰۰ت