خرید و دانلود کتاب‌های داستان و رمان صوتی ترسناک (همراه با معرفی و نمونه رایگان)

کتاب‌های صوتی وحشت

داغ‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
خاطرات یک آدم کش اثر کیم یونگ ها
صوتی
۸۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
off
٪۳۰
مهمان شبانه اثر هدر گودنکاف
صوتی
۹۹,۰۰۰۶۹,۳۰۰ت
بیمار خاموش اثر الکس مایکلیدس
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
همسایه بغلی اثر گری گیزلین
صوتی
۵۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
چشم هایت اثر سیر سدریک
صوتی
۱۰۴,۰۰۰۷۲,۸۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
شب را زنده بمان اثر رایلی سیجر
صوتی
۸۸,۰۰۰ت
فرزند آتش اثر اس. کی. ترماین
صوتی
۱۰۱,۰۰۰ت
افسون خارها اثر مارگارت راجرسون
صوتی
۱۰۹,۲۰۰ت
سواری مرگ اثر استفن کینگ
صوتی
۱۳۰,۰۰۰ت
برادران سیسترز اثر پاتریک دوویت
صوتی
۱۳۲,۰۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
خاطرات یک آدم کش اثر کیم یونگ ها
صوتی
۸۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۵,۶۰۰ت
همسایه بغلی اثر گری گیزلین
صوتی
۵۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
سلام همسایه اثر کارلی آنه‌وست
صوتی
۵۲,۰۰۰ت
بیمار خاموش اثر الکس مایکلیدس
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
چشم هایت اثر سیر سدریک
صوتی
۱۰۴,۰۰۰۷۲,۸۰۰ت
همسایه بغلی ۲ اثر گری گیزلین
صوتی
۴۵,۰۰۰ت
اتاق ورونیکا اثر آیرا لوین
صوتی
۱۰۱,۴۰۰ت
زنی در آینه اثر مینو طوسی
صوتی
۱۰۶,۰۰۰ت
باشگاه مشت زنی اثر چاک پالانیک
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
افسون خارها اثر مارگارت راجرسون
صوتی
۱۰۹,۲۰۰ت
نفرین پنگوئنینه اثر آلن وودرو
صوتی
۶۵,۰۰۰ت

تازه‌ها

مشاهده همه
off
٪۳۰
مهمان شبانه اثر هدر گودنکاف
صوتی
۹۹,۰۰۰۶۹,۳۰۰ت
خون به پا می شود اثر استیفن کینگ
صوتی
۱۱۶,۰۰۰ت
شب را زنده بمان اثر رایلی سیجر
صوتی
۸۸,۰۰۰ت
مهمانی تلخ اثر سیامک گلشیری
صوتی
۵۵,۰۰۰ت
باشگاه مشت زنی اثر چاک پالانیک
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
زن کش اثر استیفن کینگ
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خاطرات یک آدم کش اثر کیم یونگ ها
صوتی
۸۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
فرزند آتش اثر اس. کی. ترماین
صوتی
۱۰۱,۰۰۰ت
کارمیلا اثر شریدان لوفانو
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
افسون خارها اثر مارگارت راجرسون
صوتی
۱۰۹,۲۰۰ت
بیمار خاموش اثر الکس مایکلیدس
صوتی
۸۹,۰۰۰ت

داستان و رمان صوتی ترسناک

مشاهده همه
off
٪۳۰
مهمان شبانه اثر هدر گودنکاف
صوتی
۹۹,۰۰۰۶۹,۳۰۰ت
خون به پا می شود اثر استیفن کینگ
صوتی
۱۱۶,۰۰۰ت
شب را زنده بمان اثر رایلی سیجر
صوتی
۸۸,۰۰۰ت
مهمانی تلخ اثر سیامک گلشیری
صوتی
۵۵,۰۰۰ت
باشگاه مشت زنی اثر چاک پالانیک
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
زن کش اثر استیفن کینگ
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
خاطرات یک آدم کش اثر کیم یونگ ها
صوتی
۸۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
فرزند آتش اثر اس. کی. ترماین
صوتی
۱۰۱,۰۰۰ت
کارمیلا اثر شریدان لوفانو
صوتی
۵۸,۰۰۰ت
افسون خارها اثر مارگارت راجرسون
صوتی
۱۰۹,۲۰۰ت
بیمار خاموش اثر الکس مایکلیدس
صوتی
۸۹,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی ترسناک برای کودکان و نوجوانان

مشاهده همه
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت
همسایه بغلی اثر گری گیزلین
صوتی
۵۰,۰۰۰ت
شکوفایی اثر نیوشا ایمانی
صوتی
۵۵,۰۰۰ت
سلام همسایه اثر کارلی آنه‌وست
صوتی
۵۲,۰۰۰ت
همسایه بغلی ۲ اثر گری گیزلین
صوتی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکنت کارلشتاین اثر فیلیپ پولمن
صوتی
۶۳,۰۰۰ت
نفرین پنگوئنینه اثر آلن وودرو
صوتی
۶۵,۰۰۰ت

همهٔ کتاب‌ها

به‌ترتیب حروف الفبا

مشاهده همه
آپارتمان اثر فیروزه لطفی
صوتی
۱۲,۰۰۰ت
اتاق ورونیکا اثر آیرا لوین
صوتی
۱۰۱,۴۰۰ت
افسون خارها اثر مارگارت راجرسون
صوتی
۱۰۹,۲۰۰ت
بازی کمند اثر سپینود جلالی
صوتی
۴۹,۰۰۰ت
باشگاه مشت زنی اثر چاک پالانیک
صوتی
۸۴,۰۰۰ت
برادران سیسترز اثر پاتریک دوویت
صوتی
۱۳۲,۰۰۰ت
بیمار خاموش اثر الکس مایکلیدس
صوتی
۸۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
صوتی
۸۴,۰۰۰۵۸,۸۰۰ت