دانلود و خرید کتاب‌های علوم انسانی | طاقچه

علوم انسانی

داغ‌ترین‌ها

نسخه الکترونیک

مشاهده همه
off
٪۴۰
subscriptionAvailableخون دلی که لعل شد اثر سید‌علی خامنه‌ای
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰۲۷,۰۰۰ت
off
٪۴۰
توسعه و مبانی تمدن غرب اثر سیدمرتضی آوینی
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰۲۵,۲۰۰ت
off
٪۳۰
حقوق بیمه اثر غزاله رحیم‌زاده
الکترونیکی
۴۶,۰۰۰۳۲,۲۰۰ت
subscriptionAvailableجمع ها و حاصل جمع ها اثر علی صفایی حائری
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
off
٪۴۰
کتاب پنج حلقه اثر موساشی میاموتو
الکترونیکی
۳۷,۸۰۰۲۲,۶۸۰ت
off
٪۴۰
زمین، زمان، انسان اثر مزدافر مؤمنی
الکترونیکی
۵۶,۰۰۰۳۳,۶۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد به زبان ساده اثر شادی صدری
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
off
٪۲۰
مرد مرد اثر رابرت بلای
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقدرت بی‌قدرتان اثر احسان کیانی‌خواه
الکترونیکی
۴۳,۰۰۰ت
صعود چهل ساله اثر سیدمحمدحسین راجی
الکترونیکی
۷۹,۲۰۰ت
off
٪۲۰
حقوق قراردادها اثر فرهاد بیات
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰ت
جهاد تبیین اثر سید‌علی خامنه‌ای
الکترونیکی
۴۹,۵۰۰ت
subscriptionAvailableدید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت
off
٪۱۰
تورم و اخلاق اثر اندرودیکسون وایت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰ت
ناگفته های صورتی اثر سیدمحمدحسین راجی
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت

داغ‌ترین‌ها

نسخه صوتی

مشاهده همه
off
٪۳۰
چرند و پرند اثر علی اکبر  دهخدا
صوتی
۵۵,۰۰۰۳۸,۵۰۰ت
off
٪۳۰
قدرت سکوت اثر سوزان کین
صوتی
۷۷,۰۰۰۵۳,۹۰۰ت
off
٪۳۰
تفکر سریع و کند اثر دنیل کانمن
صوتی
۸۹,۰۰۰۶۲,۳۰۰ت
آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت
صوتی
۱۱۳,۰۰۰ت
off
٪۴۰
دختران کوبانی اثر گیل تسماخ لمون
صوتی
۷۸,۰۰۰۴۶,۸۰۰ت
off
٪۱۰
subscriptionAvailableهنر جنگ اثر مصطفی طالبیان
صوتی
۲۳,۰۰۰۲۰,۷۰۰ت
off
٪۳۰
غرب زدگی اثر جلال آل احمد
صوتی
۳۵,۰۰۰۲۴,۵۰۰ت
قدرت بی قدرتان اثر واتسلاف هاول
صوتی
۶۵,۰۰۰ت
دید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
صوتی
۶۹,۰۰۰ت
off
٪۴۰
همسایه میلیونر اثر توماس جی استنلی
صوتی
۶۸,۰۰۰۴۰,۸۰۰ت
off
٪۳۰
قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب
صوتی
۸۷,۰۰۰۶۰,۹۰۰ت

صوتی‌ها

مشاهده همه
فوتبال علیه دشمن اثر سایمون کوپر
صوتی
۱۱۹,۰۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۳,۰۰۰ت
دید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
صوتی
۶۹,۰۰۰ت
رهبر عزیز اثر علی دنیوی ساروی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب
صوتی
۸۷,۰۰۰۶۰,۹۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableروزی روزگاری فوتبال اثر حمیدرضا صدر
صوتی
۵۱,۰۰۰۳۵,۷۰۰ت
off
٪۱۰
subscriptionAvailableهنر جنگ اثر مصطفی طالبیان
صوتی
۲۳,۰۰۰۲۰,۷۰۰ت
off
٪۳۰
جامعه‌شناسی اثر جی گبلر
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

نسخه الکترونیک

مشاهده همه
subscriptionAvailableاوضاع خیلی خراب است اثر سمانه پرهیزکاری
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
جهاد تبیین اثر سید‌علی خامنه‌ای
الکترونیکی
۴۹,۵۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableده روز با داعش اثر علی عبداللهی
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableصداهایی از چرنوبیل اثر سوتلانا  آلکسیویچ
الکترونیکی
۴۵,۵۰۰۳۱,۸۵۰ت
تاریخ مستطاب آمریکا اثر محمدصادق کوشکی
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableسرکار عِلّیه اثر زهره عیسی‌خانی
الکترونیکی
۱۶,۰۰۰۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت
off
٪۱۰
subscriptionAvailableبیشعوری اثر خاویر  کرمنت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰۱۹,۸۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableسرزمین موعود اثر باراک اوباما
الکترونیکی
۲۱۸,۰۰۰۱۰۹,۰۰۰ت
همه دروغ می‌ گویند اثر داوید وویتس
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیباکلام
الکترونیکی
۹۷,۵۰۰۴۸,۷۵۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد به زبان ساده اثر شادی صدری
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاخبار را دنبال نکنید اثر رولف دوبلی
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقدرت بی‌قدرتان اثر احسان کیانی‌خواه
الکترونیکی
۴۳,۰۰۰ت
off
٪۴۰
فوتبال علیه دشمن اثر سایمون کوپر
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰۵۷,۰۰۰ت

محبوب‌ترین‌ها

نسخه صوتی

مشاهده همه
فوتبال علیه دشمن اثر سایمون کوپر
صوتی
۱۱۹,۰۰۰ت
راننده شب اثر روبم فونسکا
صوتی
۱۳,۰۰۰ت
دید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
صوتی
۶۹,۰۰۰ت
رهبر عزیز اثر علی دنیوی ساروی
صوتی
۱۲۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
قوی سیاه اثر نسیم نیکولاس طالب
صوتی
۸۷,۰۰۰۶۰,۹۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableروزی روزگاری فوتبال اثر حمیدرضا صدر
صوتی
۵۱,۰۰۰۳۵,۷۰۰ت
off
٪۱۰
subscriptionAvailableهنر جنگ اثر مصطفی طالبیان
صوتی
۲۳,۰۰۰۲۰,۷۰۰ت
off
٪۳۰
جامعه‌شناسی اثر جی گبلر
صوتی
۹۶,۰۰۰۶۷,۲۰۰ت
آیشمن در اورشلیم اثر هانا آرنت
صوتی
۱۱۳,۰۰۰ت
off
٪۳۰
قدرت سکوت اثر سوزان کین
صوتی
۷۷,۰۰۰۵۳,۹۰۰ت
off
٪۳۰
تفکر سریع و کند اثر دنیل کانمن
صوتی
۸۹,۰۰۰۶۲,۳۰۰ت
off
٪۴۰
هنر همچون درمان اثر آلن دوباتن
صوتی
۶۹,۰۰۰۴۱,۴۰۰ت

تازه‌های منتخب

نسخه الکترونیک

مشاهده همه
خبر اثر آلن دوباتن
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
زمستان در راه است اثر گری کاسپارف
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰ت
off
٪۲۰
مالیه بین الملل اثر دومینیک سالواتوره
الکترونیکی
۱۷۸,۰۰۰۱۴۲,۴۰۰ت
امریکا بر سر تقاطع اثر فرانسیس فوکویاما
الکترونیکی
۱۰۸,۰۰۰ت
محله ای که بود اثر محمدعلی اکبری
الکترونیکی
۱۰۸,۰۰۰ت
جامعه شناسی فرهنگی اثر جمال محمدی
الکترونیکی
۱۱۲,۰۰۰ت
اقتدارگرایی اثر وندی براون
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت
کاپیتال مارکس اثر میشاییل وین
الکترونیکی
۶۷,۰۰۰ت
کاپیتالیسم اثر پل بولز
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
هیتلر و ظهور حزب نازی اثر فرانک مک دانو
الکترونیکی
۸۶,۰۰۰ت
ناخودآگاه سیاسی اثر فردریک جیمسون
الکترونیکی
۱۳۸,۰۰۰ت
جامعه شناسی رنج اثر احمد غلامی
الکترونیکی
۸۲,۰۰۰ت
از این جا تا ناکجا اثر حسین بشیریه
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت