مجتبی شکوری

این صفحه شامل همه کتاب‌های الکترونیک و صوتی موجود در طاقچه در بین کتاب های معرفی شده از سمت مجتبی شکوری در برنامه کتاب‌باز و رادیو راه است. این لیست به مرور تکمیل می‌شود. همچنین با استفاده از کد TGK، کتاب‌های این صفحه را با ۴۰٪ تخفیف از طاقچه خریداری کنی.

امیدواریم از خواندن و شنیدن کتاب‌ها لذت ببری :)

down