الیزابت تووا بایلی

درباره الیزابت تووا بایلی

الیزابت تووا بایلی خانم پژوهشگری است که بعد از سفر به اروپا درگیر ویروسی ناشناخته شد و زندگیش تحت تاثیر این بیماری قرار گرفت. او بخش زیادی از زندگیش را بعد از این بیماری مجبور شد در تخت دراز بکشد و تحرک کمی داشته باشد. در این شرایط دوستش برایش حلزونی را می‌آورد و او به این دوست ناخوانده علاقه‌مند می‌شود. ماجراهای الیزابت تووا بایلی و این حلزون را می‌توانید در کتاب صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی بخوانید. 

down