دانلود کتاب‌های پرویز شهدی

پرویز شهدی

کتاب‌ها

مشاهده همه
subscriptionAvailableقمارباز اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableواژه ها اثر ژان پل سارتر
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰۱۹,۵۰۰ت
آری یتا اثر جان کنیتل
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاز عشق با من حرف بزن اثر اریش ماریا رمارک
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableانزجار اثر آلبرتو موراویا
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableویکتور هوگو، زندگی و آثارش اثر آندره موروا
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰۲۴,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableبالزاک، زندگی و آثارش اثر آندره موروا
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰۲۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسفر به دوزخ اثر دینو بوتزاتی
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableابله؛ جلد دوم اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۷۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableابله؛ جلد اول اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۷۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسه روز و یک عمر اثر پی‌یر  لومتر
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتاراس بولبا اثر نیکلای گوگول
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableاتاق افسران اثر مارک دوگن
الکترونیکی
۳۱,۰۰۰۱۵,۵۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableخانواده‌ی نفرین‌شده‌ی کندی اثر مارک دوگن
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableایزابل بروژ اثر کریستین بوبن
الکترونیکی
۳۲,۵۰۰۱۶,۲۵۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
off
٪۳۰
مردمان فرودست اثر فئودور داستایفسکی
صوتی
۸۹,۰۰۰۶۲,۳۰۰ت
نخستین مرد اثر آلبر کامو
صوتی
۴۹,۰۰۰ت
طاعون اثر آلبر کامو
صوتی
۹۶,۰۰۰ت
زن خطاکار اثر آلبر کامو
صوتی
۱۹,۰۰۰ت
میزبان‌ اثر آلبر کامو
صوتی
۱۹,۰۰۰ت
گنگ‌ ها اثر آلبر کامو
صوتی
۱۹,۰۰۰ت
مرگ شادمانه اثر آلبر کامو
صوتی
۴۸,۰۰۰ت
طاعون اثر آلبر کامو
صوتی
۴۸,۰۰۰ت
سه خواهر اثر آنتوان چخوف
صوتی
۱۰۱,۴۰۰ت
تاراس بولبا اثر نیکلای گوگول
صوتی
۴۸,۰۰۰ت
رستاخیز اثر لئو تولستوی
صوتی
۹۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکف
صوتی
۱۵۶,۰۰۰۱۰۹,۲۰۰ت