کتاب‌های معرفی شده توسط احسان طریقت

احسان طریقت

من معتقدم داستان‌ها، روایت‌هایی هستند که ما می‌توانیم زندگیشان کنیم، ا آن‌ها درس بگیریم و باتجربه‌تر بشویم؛ مرزها رو بشکنیم و با دنیای قصه‌ها و روایت‌ها، دنیای واقعی بهتری برای خودمان بسازیم. برای همین من عاشق کتاب‌ها و داستان‌ها هستم.

من مدت‌هاست در دنیای نوشته‌ها و روایت‌ها زندگی می‌کنم و برنامه‌های مختلفی را هم برای ترویج کتاب‌خونی داشتم. از برنامه ویدئویی دایره کتاب تا پادکست دایره داستان و پرچم سفید؛ همه و همه بخش‌هایی از روایت‌هایی هستند که از کتاب‌ها بیرون می‌آیند. دوست دارم با هم در دنیای کتاب‌ها و روایت‌ها همراه بشویم تا بتوانیم دنیایی بهتر بسازیم؛ حتی اگر شده برای یک نفر.

down