دانلود و خرید کتاب‌های رابرت‌ جی.شیلر | طاقچه

رابرت‌ جی.شیلر

کتاب‌ها

مشاهده همه
اشتیاق غیرعقلانی اثر رابرت‌ جی.شیلر
الکترونیکی
۱۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد روایی اثر رابرت‌ جی.شیلر
الکترونیکی
۱۴۹,۰۰۰ت
فریب طعمه‌ها اثر رابرت‌ جی.شیلر
الکترونیکی
۱۴۶,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
off
٪۳۰
اقتصاد روایی اثر رابرت‌ جی.شیلر
صوتی
۱۴۸,۰۰۰۱۰۳,۶۰۰ت