بیوگرافی و معرفی کتاب‌های کاوه میرعباسی

کاوه میرعباسی

بیوگرافی کاوه میرعباسی

کاوه میرعباسی مترجم و نویسنده و دانش‌آموخته رشته کارگردانی سینما و زبان اسپانیایی است. او تاکنون بیش از ۴۰ کتاب را ترجمه کرده است. کاوه میرعباسی فعالیت فرهنگیش را از ۱۲ سالگی و در مجله کیهان بچه‌ها آغاز کرده است. اولین ترجمه او را انتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۵۰ منتشر کرد. 

کتاب‌ها

مشاهده همه
نازارین اثر بنیتو پرث گالدوس
الکترونیکی
۹۲,۰۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableبیگانه اثر آلبر کامو
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰ت
off
٪۲۰
شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰ت
off
٪۴۰
subscriptionAvailableبر استخوان های مردگان اثر الگا توکارچوک
الکترونیکی
۶۶,۰۰۰۳۹,۶۰۰ت
off
٪۳۰
نادیا اثر آندره برتون
الکترونیکی
۴۲,۵۰۰۲۹,۷۵۰ت
off
٪۲۰
جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ
الکترونیکی
۳۴,۰۰۰۲۷,۲۰۰ت
off
٪۳۰
سقوط اثر آلبر کامو
الکترونیکی
۳۷,۵۰۰۲۶,۲۵۰ت
off
٪۳۰
مزرعه حیوانات اثر جورج اورول
الکترونیکی
۳۷,۵۰۰۲۶,۲۵۰ت
بچه های سبز اثر الگا توکارچوک
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبرگ باد اثر گابریل گارسیا مارکز
الکترونیکی
۳۰,۵۰۰ت
سر هیدرا اثر کارلوس فوئنتس
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهفده خان عشق اثر کاوه میرعباسی
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمفهوم احساس ها اثر مری لیمیا
الکترونیکی
۳۱,۵۰۰ت
subscriptionAvailableنامه های جویس به نورا اثر جیمز جویس
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
off
٪۴۰
طاعون اثر آلبر کامو
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰۴۰,۵۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
گذرگاه اثر کورمک مک کارتی
صوتی
۱۰۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
بیگانه اثر آلبر کامو
صوتی
۴۵,۰۰۰۳۱,۵۰۰ت
off
٪۴۰
صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
صوتی
۹۶,۰۰۰۵۷,۶۰۰ت
off
٪۳۰
طاعون اثر آلبر کامو
صوتی
۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰ت
off
٪۳۰
سقوط اثر آلبر کامو
صوتی
۴۲,۰۰۰۲۹,۴۰۰ت
بنام عشق اثر گروه نویسندگان
صوتی
۴۸,۰۰۰ت
off
٪۴۰
۱۹۸۴ اثر جورج اورول
صوتی
۷۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰ت
off
٪۴۰
کمدی الهی (برزخ) اثر دانته آلیگیری
صوتی
۶۶,۰۰۰۳۹,۶۰۰ت
off
٪۴۰
کمدی الهی (بهشت) اثر دانته آلیگیری
صوتی
۸۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰ت