فرهنگ معاصر

مؤسسه فرهنگ معاصر كار خود را از سال ۱۳۶۰ شمسی با تجدید چاپ مجموعه فرهنگ‌های دوزبانۀ انگلیسی و فارسی زنده‌یاد سلیمان حییم آغاز كرد. هرچند مؤسسه در ابتدا، در كنار این فرهنگ‌ها، به انتشار آثار داستانی و غیرداستانی نیز پرداخت، اما هدف نهائی‌اش انتشار كتاب‌های مرجع بود. از این‌رو، در سال‌های بعد كوشید فعالیت خود را به تدریج بر چاپ آثار مرجع متمركز كند.


ما از آغاز اعتقاد داشتیم كه تألیف و چاپ فرهنگ، به دلیل تغییرات مداوم زبان و تحول دانش فرهنگ‌نگاری، فعالیتی نیست كه یک‌بار برای همیشه انجام گیرد، بلكه لازم است بازنگری و نوسازی هر فرهنگ تبدیل به فعالیتی دائمی شود؛ چرا كه حتی جدیدترین فرهنگ‌ها هم بعد از مدتی كهنه می‌نمایند. برای تحقق این هدف گروهی از برجسته‌ترین زبان‌شناسان و زبان‌دانان برای همكاری دعوت شدند و واحد پژوهش در این مؤسسه تشكیل شد. مهم‌ترین فعالیت‌های واحد پژوهش از بدو تشكیل تاكنون عبارت‌اند از ویرایش و بازسازی فرهنگ‌های قدیمی، تدوین فرهنگ‌های جدید، و ویرایش و آماده‌سازی فرهنگ‌هایی كه خارج از واحد پژوهش تدوین شده‌اند.


با گذشت سه دهه از تشكیل واحد پژوهش مؤسسه فرهنگ معاصر توانسته است آثار معتبری در زمینه فرهنگ‌های یك‌زبانه، دوزبانه و دائره‌المعارف‌ها در دسترس دانش‌پژوهان، دانشجویان و دانش‌آموزان قرار دهد.


نشانی فروشگاه: تهران، خيابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نبش شهدای ژاندارمری، مرکز خرید دانشگاه، طبقه زیر همکف


شماره تماس: ۶۶۴۰۲۷۲۸


سایت انتشارات فرهنگ معاصر
down