با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب پانن برگ؛ الهیات تاریخی اثر مراد فرهادپورoff

کتاب پانن برگ؛ الهیات تاریخی

نویسنده:آلن داگلاس گالوویمترجم:مراد فرهادپورانتشارات:نشر بیدگلسال انتشار:۱۳۹۶تعداد صفحه‌ها:۱۹۵ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:
۳.۵از ۲ رأیخواندن نظرات
انتشاراتنشر بیدگل

سال انتشار۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها۱۹۵ صفحه

دسته‌بندی
مسیحیت۲ مورد دیگر

معرفی کتاب پانن برگ؛ الهیات تاریخی

از دو راه می‌توان با نام ولفهارت پانن‌برگ آشنا شد: از طریق مطالعهٔ آثار الهیات مسیحی‌ به‌ویژه الهیات پروتستان دههٔ ۱۹۶۰ به بعد؛ یا از رهگذر قرائت کتاب‌ها و مقالات با موضوع هرمنوتیک‌، به‌ویژه هرمنوتیک فلسفیِ متأثر از آرای هایدگر و گادامر. کتاب حاضر به راه نخست تعلق دارد. آلن داگلاس گالووی در این اثر می‌کوشد توصیفی فشرده و جامع از الهیات پانن‌برگ به‌دست دهد. انسان‌شناسی کلامی، وحی به مثابه تاریخ، پس‌زمینه آخرزمانی، رخداد و معنای رستاخیز و مباحث هستی‌شناسانه‌ای از این دست، در این کتاب مطرح شده‌اند. این کتاب جزئی از «مجموعهٔ متفکران دینی معاصر» است که هدف اصلی آن، به‌گفتهٔ پروفسور ه. د. لویس، ویراستار کل مجموعه، ارائهٔ ارزیابی و سنجشی انتقادی از آثار برخی متفکران دینیِ برجسته و بانفوذ روزگار ما است. طبیعتاً بخش مهمی از مطالب و مضامین کتاب‌های این مجموعه به بحث دربارهٔ مفاهیم، مناسک، اصول اعتقادی و آموزه‌های مسیحی اختصاص دارد.
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌هایی از کتاب
مشاهده همه (۱)
در فلسفهٔ یونان، انسانْ عالم صغیر یا بازتابی از ساختار کیهانی تلقی می‌شد. امروزه آدمی خود را موجودی می‌داند که می‌کوشد راه تسلط بر کیهان را فرا گیرد. او اکنون الگوهایی از کیهان می‌سازد که صرفاً ابزار علم و تکنولوژی اویند، و هر زمان که این الگوها دیگر به کارش نیایند، آن‌ها را دور انداخته و الگوهای جدیدی می‌سازد. ولی موفقیت آدمی در جدایی از طبیعت و تسلط بر آن، پرسشی حادّ را پیشِ روی او می‌نهد: انسان به‌راستی چیست یا کیست؟ آنچه در وهلهٔ نخست آدمی را از باقی طبیعت جدا و متمایز می‌کند «گشودگی او به جهان» است. حیوان فقط جزئی از محیط زیست خود است. تنها آدمی است که در جهان به‌سر می‌بَرَد. حواس و سیستم عصبی پیشرفتهٔ انسانْ پایهٔ زیست‌شناختیِ این تفاوت است. شیوهٔ ادراک آدمی غنی‌تر و پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر است، ولی این صرفاً بخشی از تفاوت است. ادراک محیط به‌منزلهٔ جهانْ دستاوردی زیست‌شناختی و همچنین فرهنگی است.
esrafil aslani