بیوگرافی و معرفی کتاب‌های ست گودین (گادین)

ست گودین

بیوگرافی ست گودین

ست گودین، نویسنده، کارآفرین و سخنران برتر آمریکایی است. بیشتر فعالیت‌های او در زمینه کسب‌وکار است و به کارآفرینانی که در مسیر موفقیت خود با مشکل روبرو شدند، مشاوره می‌دهد. او ضمن نوشتن مقالات در برترین نشریات روز دنیا، کتاب‌های مهمی از جمله «شیب» و «گاو بنفش» را نوشته است که توانسته در دنیای کسب‌وکار سر و صدای زیادی به پا کند.

کتاب‌ها

مشاهده همه
گاو بنفش اثر ست گودین
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
تیم ارزش است اثر ست گودین
الکترونیکی
۵۲,۵۰۰ت
subscriptionAvailableتمرین (خلاصه کتاب) اثر ست گادین
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableگاو بنفش اثر ست گادین
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسرقت رویاها اثر ست گادین
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
این است بازاریابی! اثر ست گادین
الکترونیکی
۷۸,۰۰۰ت
مدرسه استارت آپ اثر ست گادین
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشیب اثر ست گادین
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableگاو بنفش اثر ست گادین
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبه جعبه دست بزن اثر ست گادین
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقبایل اثر ست گادین
الکترونیکی
۷۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشیب اثر ست گادین
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت
تمرین اثر ست گادین
الکترونیکی
۸۲,۰۰۰ت
گاو بنفش اثر ست گادین
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتمرین اثر ست گودین
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمهره حیاتی اثر ست گادین
الکترونیکی
۱۴۸,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
گاو بنفش اثر ست گودین
صوتی
۷۰,۰۰۰ت
شیب اثر ست گادین
صوتی
۱۴,۰۰۰ت
گاو بنفش اثر ست گادین
صوتی
۱۵,۰۰۰ت
مهره حیاتی اثر ست گادین
صوتی
۷,۰۰۰ت
مهره حیاتی اثر ست گودین
صوتی
۱۴۸,۰۰۰ت
قبایل اثر ست گادین
صوتی
۶۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقبایل اثر ست گادین
صوتی
۱۴۸,۰۰۰ت
شیب اثر ست گادین
صوتی
۹۸,۰۰۰ت
مهره‌ حیاتی اثر ست گادین
صوتی
۸۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقبایل اثر ست گودین
صوتی
۴,۷۰۰ت
گاو بنفش اثر ست گادین
صوتی
۹۸,۰۰۰ت
شیب (خلاصه کتاب) اثر ست گودین
صوتی
۱۵,۸۰۰ت
شیب اثر ست گودین
صوتی
۶۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبه جعبه دست بزن اثر ست گودین
صوتی
۶۶,۰۰۰ت