کتاب صوتی انگیزشی

چرا باید به کتاب های صوتی انگیزشی گوش کرد؟

همه‌ی ما برای داشتن زندگی بهتر، باید در مسیر تغییر قدم برداریم. کتاب‌های انگیزشی می‌توانند به ما کمک کنند در مسیر تغییر قدم برداریم، بدانیم راه درستی را انتخاب کرده‌ایم یا لازم است مسیر جدیدی در پیش بگیریم. بسیاری از این کتاب‌ها تاکید بر تجربه‌های موفق یا تجربه‌های غیرموفق را بیان می‌کنند. خیلی‌ها هم از دل دانش فلسفه نکته‌هایی را کنار هم آورده‌اند، تعدادی هم نکته‌های روانشناسانه را گرد هم آورده‌اند. 

موضوع مهم این است که این کتاب‌ها بسته به این که شما چقدر در حال تلاش و تکاپو هستید، می‌ةوانند موثر باشند یا نه. 

کتاب های صوتی انگیزشی می‌توانند همراه ما باشند در مسیر محل کار، یا در حین کار و فعالیت‌های بی‌نیاز از تمرکز. با کتاب‌های صوتی انگیزشی شما می توانید از زمان‌های مرده‌ی خودتان استفاده کنید. 

 

down
کتاب صوتی انگیزشی رایگان
مشاهده همه