مجموعه توسعه ایرانی

۲۰ دی‌ماه، سالگرد کشته شدن امیرکبیر، وزیر نامدار و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران است. سرنوشت امیرکبیر به عنوان شخصیتی میهن‌دوست که در تلاش برای توسعه ایران بود، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های تاریخی از روند توسعه ایران دارد. او نماد همه کسانی است که در چند سده اخیر کوشده‌اند تا یک نسخه ایرانی از پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در مقابل پروژه مدرنیزاسیون طراحی کنند. به مناسبت سالگرد به قتل رسیدن او، مجموعه‌ای از بهترین‌های طاقچه در حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی را با رویکرد درک چالش‌های توسعه و شناخت شرایط امروز ایران انتخاب کرده‌ایم.


down
توسعه و سیاست
مشاهده همه