دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->برنده نوبل<!-- --> | طاقچه

برنده نوبل

کتاب‌ها

مشاهده همه
subscriptionAvailableرویای نظریه نهایی اثر استیون واینبرگ
الکترونیکی
۶۴,۰۰۰ت
موش ها و آدم ها اثر جان اشتاین‌بک
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتابستان زندگی اثر جان مکسول کوتسی
الکترونیکی
۵۰,۵۰۰ت
استاد پترزبورگ اثر جان مکسول کوتسی
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
بودنبروک ها اثر توماس مان
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableپل رودخانه درینا اثر ایوو آندریچ
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
کوری اثر ژوزه  ساراماگو
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
تصویر یک ازدواج اثر پِرل. اس. باک
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
off
٪۴۰
برای زندگان و مردگان اثر توماس ترانسترومر
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰۷,۲۰۰ت
زیر درخت سیب اثر آلیس  مونرو
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاردوگاه عذاب اثر هرتا مولر
الکترونیکی
۱۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableناسور اثر نلی زاکس
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableویولن دیوانه اثر سلما لاگرلوف
الکترونیکی
۴۱,۵۰۰ت
subscriptionAvailableزمان دست دوم اثر سوتلانا  آلکسیویچ
الکترونیکی
۱۴۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجوانی اثر پاتریک مودیانو
الکترونیکی
۳۱,۰۰۰ت
subscriptionAvailableعلف شبانه اثر پاتریک مودیانو
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
off
٪۳۰
subscriptionAvailableعلف شبانه اثر پاتریک مودیانو
صوتی
۶۶,۰۰۰۴۶,۲۰۰ت
off
٪۳۰
پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی
صوتی
۷۲,۰۰۰۵۰,۴۰۰ت
off
٪۵۰
زمان دست دوم اثر سوتلانا  آلکسیویچ
صوتی
۱۳۹,۰۰۰۶۹,۵۰۰ت
off
٪۵۰
جودت بیک و پسران اثر اورهان پاموک
صوتی
۱۱۵,۰۰۰۵۷,۵۰۰ت
off
٪۳۰
کودکی یک رئیس اثر ژان پل سارتر
صوتی
۵۸,۰۰۰۴۰,۶۰۰ت
off
٪۱۰
صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
صوتی
۲۵,۰۰۰۲۲,۵۰۰ت
off
٪۳۰
صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
صوتی
۱۴۲,۰۰۰۹۹,۴۰۰ت
off
٪۳۰
سرزمین گوجه‌های سبز اثر هرتا مولر
صوتی
۸۹,۰۰۰۶۲,۳۰۰ت
off
٪۳۰
صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز
صوتی
۷۸,۰۰۰۵۴,۶۰۰ت
off
٪۳۰
وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی
صوتی
۹۲,۰۰۰۶۴,۴۰۰ت
off
٪۳۰
خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر
صوتی
۱۰۶,۰۰۰۷۴,۲۰۰ت
off
٪۳۰
آخرین شاهدان اثر سوتلانا  آلکسیویچ
صوتی
۶۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰ت
off
٪۳۰
تبعید و سلطنت اثر آلبر کامو
صوتی
۷۷,۰۰۰۵۳,۹۰۰ت
off
٪۳۰
موش‌ها و آدم‌ها اثر مهدی افشار
صوتی
۷۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
سقوط اثر آلبر کامو
صوتی
۷۵,۰۰۰۵۲,۵۰۰ت