دانلود کتاب‌های نسرین مجیدی

نسرین مجیدی

کتاب‌ها

مشاهده همه
برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۲۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتیل اثر دانیل کلمان
الکترونیکی
۶۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableستاره‌بخش اثر جوجو مویز
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجنایت و مکافات اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableرئیس جمهور گم شده است اثر بیل کلینتون
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableرویای مردی مسخره اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبیچارگان اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableابله اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۱۶۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهمزاد اثر فئودور داستایفسکی
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدرنگ مرگ اثر ژوزه  ساراماگو
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشهریار اثر نسرین مجیدی
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاعتراف اثر لئو تولستوی
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآرمان شهر (اتوپیا) اثر توماس مور
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableخوشبختی اثر کاترین مانسفیلد
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمرد خاموش اثر آلبر کامو
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجادوگر اثر شرلی جکسون
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
شهریار اثر نیکولو ماکیاولی
صوتی
۳۱,۲۰۰ت
درنگ مرگ اثر ژوزه  ساراماگو
صوتی
۵۴,۶۰۰ت
subscriptionAvailableجادوگر اثر شرلی جکسون
صوتی
۳۹,۰۰۰ت