دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->سین ششم - سرمایه‌گذاری<!-- --> | طاقچه

سین ششم - سرمایه‌گذاری

۱۲ کتاب برای شروع بورس

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اثر جان مورفی
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
جادوی بورس اثر شهاب سهرابی
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبورس‎باز اثر سلمان امین
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهنر جنگ در بازار بورس اثر سلمان امین
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشهریار در وال‌استریت اثر سلمان امین
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت

برای افزایش هوش مالی

مشاهده همه
off
٪۵۰
اسرار ذهن ثروتمند اثر تی. هارو اکر
الکترونیکی
۷۵,۹۰۰۳۷,۹۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableثروتمندترین مرد بابل اثر جورج سمیویل  کلاسون
الکترونیکی
۳۷,۰۰۰۱۸,۵۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableروان شناسی پول اثر حسین عزیزطائمه
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableپدر پولدار، پدر بی‌پول اثر شارون  لیچر
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمعامله‌گر باانضباط اثر مارک داگلاس
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل
الکترونیکی
۷۹,۹۰۰۳۹,۹۵۰ت
subscriptionAvailableزن و پول اثر سوز اورمان
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
پول و دگرگونی اثر دیو رمزی
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableدید اقتصادی اثر پیتر دی شیف
الکترونیکی
۷۳,۰۰۰۵۱,۱۰۰ت

درباره ثروت و پول

مشاهده همه

ارز دیجیتال، چهره مدرن پول

مشاهده همه
استخراج ارز دیجیتال اثر پیتر کنت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableیک ساتوشی اثر محمد آذرنیوار
الکترونیکی
۱۰۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبیت‌کوین، پول آینده اثر الیندا لارا
الکترونیکی
۱۹,۵۰۰ت
بیت کوین اثر شرکت پریپتو
الکترونیکی
۴۹,۵۰۰ت