کتاب هایی به پیشنهاد رهبر

تلمیحات، اشارات و تقریظات رهبر

رهبر انقلاب هر سال چند کتاب را برای خواندن پیشنهاد می‌کنند. در این صفحه کتاب‌هایی که از سال ۱۳۹۰ تا به حال معرفی شده‌اند، آورده‌ایم. 

down