با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر) اثر ژان گورoff

کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر)

نویسنده:ژان گورمترجم:بهرام افراسیابیانتشارات:انتشارات مهرفامسال انتشار:۱۳۸۹تعداد صفحه‌ها:۱۰۱۴ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:
۳.۰از ۱ رأیخواندن نظرات

سال انتشار۱۳۸۹

تعداد صفحه‌ها۱۰۱۴ صفحه

معرفی کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر)

قزلباش شاه (شاه عباس کبیر) نوشته ژان گور نویسنده کتاب معروف خواجه تاجدار است. ژان گور در این کتاب به زندگی و دوران پادشاهی شاه عباس کبیر، مقتدرترین پادشاه صفوی پرداخته است.

درباره کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر)

در این کتاب از زمان پیدایش سلسله صفویه تا برتخت نشستن شاه عباس و دوران پادشاهی او امده است. حوادث مهم دوران شاه عباس کبیر همچون نبرد با ازبک‌ها، ورود برادران شرلی به ایران، سفر شاه عباس به مشهد در سال ۱۰۱۱ ه.ق، سقوط آخرین پایگاه نظامی در قفقاز چگونگی مرگ شاه عباس و خیلی حوادث دیگر دوره حکوت شاه عباس در این کتاب شرح داده شده است.

خواندن کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به تاریخ ایران اسلامی را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.

بخشی از کتاب قزلباش شاه (شاه عباس کبیر)

كشور عثمانی در عصر شاه طهماسب آن چنان نیرومند بود كه می توانست به آسـانی تمـام اروپـا را مسخّر سازد ولی سلطان سلیم و سلطان سلیمان و دیگران ترجیح می‌دادند ممالك اروپـائی را خـراجگزار خود نمایند كه به عقیده آنها خیلی بهتر از اشغال و تـسخیر بـود چـون در صـورت اشـغال هزینـه نگاهداری این ممالك و مقابله با شورشهای احتمالی برایشان دردسربزرگی بود در حالی كـه بـا خـراج گرفتن گذشته از رفع دردسر، با پولی كه دری افت میكردند مـیتوانـستند هزینـه یـك ارتـش دائمـی را تأمین نمایند. آنها میتوانستند دویست هزار سرباز به طور دائم زیر پرچم داشته باشند و نیروی دریـائی قوی به وجود آورند. آری سالها كشورهائی ماننـد اطریش، مجارستان، ونیز، پاپ روم، بـه عثمانیـان باج و خراج میپرداختند و آنها با همان پول ارتش بی‌نظیری به وجـود آوردنـد . در تمـام طـول تـاریخ كشورهای متجاوز از این راه خرج ارتش خود را درمی آوردند ولی كشورهائی ماننـد ایـران كـه روحـاً متجاوز نبودند از این امتیاز محروم بودند چون به علّت نبودن بودجه بـه ویـژه در زمـستان‌هـا سـربازان را مرخص می‌كردند وای بسا كه در همان ایام از طرف همسایگان متجاوز غافلگیرمیشدند.

در دو هزار و هفتصد سال تاریخ مدون ایران سلاطین ایران به سـرزمین اصـلی خـود قـانع و غیـراز مواقعی كه حیثّیت ملّی در بـین بـود هرگـز بـه كـشور همـسایه یـورش نبـرده‌انـد. بعـضی سـلاطین مثـل شاه عباس كبیر كه بعداً در زندگینامه‌اش به كرّات برخورد خواهیم كرد تجاوز بـه جـای خـود بـه جـای اینكـه قـشون شكـست خـورده را تعقیـب و كـار را یكـسره كنـد آذوقـه و هزینـه سـفردر اختیارشـان می‌گذاشت كه راحتتر به محل اولّیه خود بازگردند.

ترخیص سربازان به علّت عدم احتیاج و كسربود جه كار خطرناكی بود و چند مرتبه به طـوری كـه بعدها خواهیم دید حیات ملّ ی و سیاسی ایران، به همین جهت به خطر افتاد ولی چه می شود كرد یا بایـد مهاجم بود و از خاك همسایه پول و وسیله برای نگاهداری یك ارتش قوی دائمی به دست آورد یا بـه نحوی از خرج سنگین آن خود را راحت نمود.

سایر کتاب‌های ژان گور

مشاهده همه

نظرات کاربران

Boran P
۱۴۰۰/۰۴/۲۰

من چند صفحه ی اولشو فعلا خوندم. شاید کتاب با دروغ گفتن یا عوض کردن حقیقت چیزی رو تحریف نکرده باشه ولی ناقص گفته که اینم یه جورایی تحریفه. مثلا گفته شاه اسماعیل دین تشیع و تو سراسر ایران رواج

- بیشتر
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است