با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
تاریخ روسیه

دانلود و خرید کتاب تاریخ روسیه

از آغاز تا روزگار معاصر

۵٫۰ از ۶ نظر
۵٫۰ از ۶ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب تاریخ روسیه  نوشته  جمعی از استادان دانشگاه دولتی سنتپترزبورگ روسیه  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ روسیه

کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر نوشته جمعی از استادان دانشگاه دولتی سن‌پترزبورگ روسیه با ترجمه جمعی از مترجمان به سرپرستی گودرز رشتیانی و ناهید عبدالتاجدینی است. این اثر به بررسی تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر می‌پردازد. 

درباره کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر

دولت روسیه در قرن نهم میلادی تاسیس شد. این کشور پهناور که در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع شده است، با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه هفده میلیون و هفتاد و پنج هزار و چهارصد کیلومتر مربع وسعت دارد ولی بسیاری از مناطق آن خالی از سکنه است. به دلیل اینکه این کشور در مناطق بسیار سردسیر قرار دارد، شرایط مناسبی برای کشاورزی ندارد. 

کشور روسیه ۱۴۹۹۲۶هزار نفر جمعیت دارد. بیشتر جمعیت روسیه در غرب این کشور (بخش اروپایی) زندگی می‌کنند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۰، حدود ۸۱ درصد از مردم این کشور از قومیت روس هستند. در این کتاب با تاریخ پر فراز و نشیب این کشور آشنا می‌شویم و سیر پیشرفت و شکل‌گیری این کشور را از آغاز تا روزگار معاصر بررسی می‌کنیم.

کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به مطالعات تاریخی و تاریخ جهان را به خواندن کتاب تاریخ روسیه دعوت می‌کنیم. 

بخشی از کتاب تاریخ روسیه از آغاز تا روزگار معاصر

پیشینه تاسیس دولت روسیه به قرن نهـم مـیالدی بـازم یگـردد کـه بـا فـراز و فرودهـایی در سـده‌هـای گذشته، توانسته است موقعیتی مهم و تاثیریرگذار در نظام بین الملل به دست آورد. این دولت ابتـدا بـه صـورت یـک دولت-شـهر در کیـف، پایتخـت امـروزی اوکـراین کـه بـه روس قـدیمی شـهرت یافته اسـت ، پـا گرفت، و بـا توسـعه قلمـرو خـود بـه ویـژه بـه سـمت شـرق توانسـت در فرصـتی نسـبتا اندک به دولتی شناخته شده تبدیل شود.تقدیر این سرزمین همانند سایر کشورهای مشـرق‌زمـین و ایـران بـه حملـه بنیـان‌بـرافکن مغولان گـره خـورد و بـرای بـیش از دویسـت و پنجـاه سـال زیر سـایه یکـی از شـاخه‌های امپراتـوری مغول بـه نـام اردوی زریـن در محـاق فرو رفت. بـه نظر می‌رسد بـرخالاف تصـور معمـول، ایـن دوران اهمیتـی سرنوشـت‌سـاز در حفظـ ، تثبیت و تقویت فرهنـگ و حاکمیـت روسـیه داشـت، زیـرا در آسـتانه یـورش مغول، ایـن دولت نوپـا کـه از کثرت شاهزادگان مدعی که هر یک در شهری و منطقه‌ای ساز خودسری می‌زدند، تحت فشار بـود و نهـاد تـازه تاسـیس دولت  روس نیـز در سراشـیبی فروپاشـیدگی مطلـاق قـرار گرفتـه بـود، ازیـن رو سـیادت اردوی زرین بسان یک دوره تمرین پختگی و پیمـودن مسـیر سـازندگی و بلـوغ شـد کـه بـا هم‌افزایی دیـن و دولت توانسـتند روسـیه را در آسـتانه قرن پانزدهم در مسـیری متفاوت از پـیش قـرار دهنـد.

استقرار امیرنشین در شهر تازه تاسیس مسکو و انتخاب آن به پایتختی دولت ،کمک قابل تـوجهی در افزایش نهاد سلطنت و رهایی از قدرت اشراف و روحانیون داشت و به معنایی همزمان با رشـد دولت‌های ملی در اروپای غربی، در این خطه نیز دولتی شکل گرفت که تزاربعـدی در کـانون قدرت قرار داشت.

ایـوان سـوم در ایـن فراینـد نقـش اساسـی داشـت و سـپس در دوره ایـوان چهـارم ،بـه روز روز و بـا سرعت سرسام‌آوری بر وسعت مادی و سـرزمینی روسـیه افـزوده شـد، و چنـدان بی‌ـراه نبـود کـه ایـوان چهارم ،خود را تزار نامیـد و مـدعی دولتـی بـه نـام روم سـوم شـد؛ آرزویـی کـه بالنسـبه تحقق یافت و شاه عباس اول صفوی نیز به عنوان اولین دولت خارجی بر آن صحه گذاشـت. 

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۲)
کاربر ۱۹۱۰۶۷۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۵

ок

YASHAR
۱۳۹۹/۱۲/۲۸

Russia in my heart🙄

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۹۰۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۷۳-۱۱-۰‬
دسته بندی
تعداد صفحات۹۰۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۷/۰۱
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۷۳-۱۱-۰‬