با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی اثر اریم ام. فاتور

دانلود و خرید کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی  نوشته  اریم ام. فاتور  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی

امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی کتابی نوشته اریم ام. فاتور  است که در انتشارات سروش به چاپ رسیده است.

درباره کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی 

جهان در  چند سال اخیر شاهد افزایش و گسترش رسانه های دیجیتال و قدرت ها و قابلیت‌های آنها  و تاثیرگذاری‌شان در دنیای سیاست بوده است. رسانه‌های دیجیتال امروزه تبدیل به ابزاری ضروری در همه جنبه‌های فعالیت‌های سیاسی شده‌اند. مثلا اوباما با بهره‌گیری زیرکانه از این نوع رسانه توانست در انتخابات امریکا پیروز شود و در بریتانیا، فعالان سیاسی ضد ریاضتی برای اعلام برناتمه‌ها و هماهنگی اقدامات و اعتراضات خود علیه بانک‌ها و شغل‌های مهم از توییتر استفاده کردند. علاوه بر این‌ها دانشجویان معترض، افراد ضعیف و فقیر، فعالان حقوق بشر، همه و همه برای رساندن پیام و حرف خود به گوش دنیا از این رسانه ها استفاده‌های گسترده می‌کنند. 

 اما در رأس این رسانه‌ها چه کسانی قرار دارند؟ درست است. ساختار کلان سیاست بین‌ الملل و نقش ایالات ‌متحده در رأس این ساختار تا حد زیادی دست‌ نخورده و بدون تغییر باقی مانده است.

 کتاب حاضر روند تاریخی اهمیت روزافزون فناوری های ارتباطی و شیوه‌های تولید محتوای سرگرم‌کننده در عرصه پیچیده تحول روابط بین الملل  و نقش امریکا را به عنواد گرداننده و تولیکننده اصلی آنها مطالعه می‌کند.

 خواندن کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به مباحث علوم سیاسی و اجتماعی مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب امپراتوری آمریکا و زرادخانه سرگرمی

امپراتـوری تصـوری بی‌جاسـت؟ پیدایـش قدرت نرم بـه این معناسـت که در کنار سـربازها، تانک‌هـا، ناوهـا و هواپیماهـای جنگـی کـه از خشـونت و زور بـرای تحمیـل سیاسـت‌ها بـر جوامـع اسـتفاده می‌کننـد، روزنامه‌هـا، رادیـو، تلویزیـون، سـینما، شـهربازی‌های موضوعی و رسانه‌های دیجیتال هم از قابلیتهای سرگرم‌کنندگی برای دستیابی به همان هدف بهره می‌برنـد. نظریات، ارزش‌ها، فرهنگ و سـبک زندگی جهت دسـتیابی به مخاطب جهانی نیازمند رسانه هستند. در شطرنج قدرت نرم، مانند دیگر صحنهها، ایلات متحده دارای تعـداد زیـادی وزیـر، رخ، فیل و دیگر مهره‌های قدرتمند اسـت، درحالی که کشـورهای دیگر تنها معدودی سرباز تحت محاصره در اختیار دارند.

موضـوع مهمتـر اینکـه اکنـون می‌تـوان ایـن ادعـا را مطـرح کـرد کـه امـروزه مهمتریـن تعابیر سـلطۀ جهانـی در صحنـۀ شـطرنج قـدرت نـرم شـکل می‌گیرنـد. درحالی کـه بازی‌هـای بـزرگ گذشـته نبردهایـی بـر سـر کنتـرل راهبـردی قلمروهـای حیاتـی یـا همسـو سـاختن رفتارهـای رهبـران محلـی بودند، نبردهای امروز بر سـر کنترل نظـرات، احساسـات، آرزوها و تخیلات مـردم جهـان اسـت. ایـن صحنۀ شـطرنجی اسـت کـه بیـش از سـایر صحنه‌ها در قـرن بیسـت‌و یکم اهمیـت دارد و ابـزار پیـروزی در ایـن صحنـه صف‌آرایی نیروهـای نظامی بـرای کنتـرل یک قلمرو نیسـت، بلکـه در این شـطرنج باید از طریـق ابزار اطلاعاتی  و تولید اکسیری مطبوع و جذاب از محصولات سرگرم کننده‌ای که به سرعت و راحتی از این سوی جهـان بـه آن سـوی آن ارسـال می‌شـوند، پیـروز شـد. قـدرت نـرم درحقیقـت قـدرت سـخت جدید است.


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۳۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شابک۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۱۶۵۵-۱
تعداد صفحات۳۳۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شابک۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۱۶۵۵-۱