با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
زیارت

دانلود و خرید کتاب زیارت

مجموعه داستان‌های مذهبی جلال آل احمد

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب زیارت  نوشته  جلال آل احمد  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب زیارت

در کتاب زیارت مجموعه داستان‌های کوتاه مذهبی نویسنده سرشناس و متفکر ایرانی، جلال آل احمد را می‌خوانید.

 درباره کتاب زیارت

در این گزیده تلاش شده است تا داستان‌های کوتاه و مذهبی جلال جمع‌آوری شود تا نشان داده شود مشهورترین داستان‌های جلال آل احمد، سوای زیبایی‌های خاص خود، دارای پشتوانه‌های مذهبی هستند و درون‌مایه‌ها و بن‌مایه‌های اصلی داستان‌ها باورهای عمیق دینی است.

در این مجموعه سعی شده تا نگرش بنیادین جلال آل احمد، این نویسنده چیره‌دست و برجسته معاصر بازنمایانده شود، هرچند زندگی پرفراز و نشیب او و تغییرات نگرشی و اندیشه او نیز قابل کندوکاو است اما مسلم است بسیاری از داستان‌هایش که می‌تواند بر نسل امروز و آینده تاثیرگذار باشد ریشه در ایمان و اعتقادش به هستی مطلق دارد.

سال شمار زندگی جلال آل احمد

١٣٠٢ تولّد در محلّه سيد نصرالدين از محلّه‌های قديمی شهر تهران.

١٣٢٢ سفر به نجف برای گذراندن دوره طلبگی ؛ بازگشت بـه ايـران پـس از چند ماه ؛ انتشار كتاب عزاداری‌های نامشروع.

١٣٢٣ پيوستن به حزب توده ايران.

١٣٢٤ چاپ اولين قصّه كوتـاهش «زيـارت» در مجلّـه سـخن ؛ آشـنايی بـا صادق هدايت ؛ انتشار كتاب ديد و بازديد عيد.

١٣٢٥ اتمام دوره دانشسـرای عـالی ( دانشـكده ادبیات ) ؛ آشـنايی بـا نيمـا يـوشيج ؛ انتشار كتـاب گـزارش‌هـايی از وضـع دبيرسـتان‌هـای تهران.

١٣٢٦ تدريس در مدارس تهران ؛ انتشار كتاب‌های از رنجی كه مي‌بـريم و حزب توده سر دو راه ؛ ترجمه و چاپ محمد و آخر الزّمان اثـر پل كازانو.

١٣٢٧ انتشار سه تار ؛ ترجمه و چاپ كتاب قمارباز ، اثر داستايوسكی.

١٣٢٨ تــرجمه و چـاپ كتـاب بيگانـه ، اثـر آلبركـامو بـه همـراه علـی‌اصـغر خبره‌زاده.

١٣٢٩ ترجمه و چاپ كتاب سوء تفـاهم ، اثـر آلبركـامو ؛ آشـنايی بـا سـيمين دانشور و آغاز زندگی مشترک.

١٣٣١ انـــتشار كـــتاب زن زيـادی ؛ ترجمـه و چـاپ كتـاب دسـت‌هـای آلوده  اثر ژان پل سارتر.

١٣٣٢ همسايگی و مجالست با نيما يوشيج ؛ دستگيری و زندان ؛ تأسـيس بنگـاه مطبوعاتی رواق همراه باقر كميلی.

١٣٣٣ انتشار كتاب اورازان ؛ ترجمه و چاپ كتاب بازگشت از شـوروی، اثر آندره ژيد.

١٣٣٤ انتشار كتاب تات نشين‌های بلـوک زهـرا ؛ ترجمـه و چـاپ كتـاب مائده‌های زمينی، اثر آندره ژيـد بـه همـراه پرويـز داريـوش ؛ انتشـار هفت مقاله.

١٣٣٦ سفر به اروپا به همراه همسرش سيمين دانشور.

١٣٣٧ انتشار كتاب مدير مدرسه و سرگذشت كندوها.

١٣٤٠ انتشار كتاب نون و القلم.

١٣٤١ انــتشار كتاب‌هـای سـه مقالـه ديگـر ، كارنامـه سـه سـاله و غربزدگی.

١٣٤٣ سفر حـج ؛ سـفر بـه شـوروی بـه دعـوت هفتمـين كنگـره ی بـين المللـی مردم‌شناسی.

١٣٤٤ ســفر بــه آمريكــا بــه دعــوت ســمينار بــين المللــی و ادبــی ، سياسـی دانشگاه‌ هاروارد.

١٣٤٥ ترجمــه و چــاپ كتــاب كرگــدن اثــر اوژن يونســكو ؛ انتشــار كتــاب سفرنامه حج ( خسی در ميقات ).

١٣٤٦ انتشار كتاب نفرين زمين ؛ ترجمه و چاپ كتاب عبور از خط ، اثـر ارنست يونگر ؛ سفر به تبريز و سخن‌رانی در دانشـگاه تبريـز و ديـدار بـا صمد بهرنگی و بهروز دهقانی.

١٣٤٧ تشكيل كانون نويسندگان در ايران ؛ سفر به مشهد و ديدار بـا دكتـر علـی شريعتي ؛ توقيف كتاب كارنامهی سه ساله.

 ۱۳۴۸ مـرگ نـا بـه هـنگام جـلال آل احـمد در سـاعت چـهار بعد از ظهر روز هفدهم شهريور  در اسالم گيلان.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۵۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۴
شابک۹۷۸-۶۰۰-۳۲۴-۴۹۱-۷
تعداد صفحات۱۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۵۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۴
شابک۹۷۸-۶۰۰-۳۲۴-۴۹۱-۷