جین آستن

جین آستن ( ۱۷۷۵ - ۱۸۱۷)، نویسنده‌ انگلیسی است که با آثارش ادبیات غرب را تحت تأثیر قرار داد.


جین تحت نظر پدر و برادر بزرگش تعلیم دید و از ۱۶سالگی به نوشتن روی آورد و تقریبا در همه فرم‌های ادبی نوشت. منتقدان آثار آستن را به دو دوره تقسیم می‌کنند و در رمان‌های وی، پیرنگ و طنز حضوری جدی دارد.


طی سالیان گذشته، آثار وی جزء پرخواننده‌ترین کتاب‌ها در ادبیات جهان بوده، هرچند که در دوره حیاتش و تا ۱۳ سال بعد از مرگش هیچ‌کدام از رمان‌های او در انگلستان تجدید چاپ نشد.


در اواخر قرن نوزده بود که او را در فهرست «رمان‌نویسان بزرگ» جا دادند. نخستین ترجمه رمان‌های آستن در ایران به کوشش شمس الملوک مصاحب و به تاریخ ۱۳۳۶ منتشر شد.


کتاب‌های آستن عبارت است از: «غرور و تعصب»، «عقل و احساس»، «نورث انگر ابی»، «منسفیلد پارک»، «اما» و «ترغیب».


قرار است از سال ۲۰۱۷ میلادی، تصویر این نویسنده به جای چارلز داروین پشت اسکناس ۱۰ پوندی چاپ شود.
down

تجربه بهتر در اپلیکیشن