مجموعه پاسخ فرهنگ معاصر

با توجه به درخواست‌‌های شما برای کاهش قیمت‌ برخی از کتاب‌های فرهنگ معاصر و با همراهی این نشر، قیمت این کتاب‌ها در طاقچه کم شد، تا کاربران بیشتری بتوانند از این کتاب‌ها استفاده کنند.


پس از این کاهش قیمت، هزینه اضافه‌ای که خریداران این کتاب‌ها در گذشته پرداخته بودند، به حساب کاربریشان برگردانده شد.


در ادامه همکاری‌ها به زودی کتاب‌های بیشتری از نشر فرهنگ معاصر در طاقچه منتشر خواهد شد.


down