دانلود و خرید کتاب‌های علیرضا صالحی (الکترونیکی و صوتی)

علیرضا صالحی

کتاب‌ها

مشاهده همه
ایستگاه ها اثر سوند برینکمن
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailable۲۲ قانون ابدی بازاریابی اثر ال ریس
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableچرندیات مدیریتی اثر آندره اسپایسر
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
چکش بصری اثر لورا ریس
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجلوگیری از نشت داده ها اثر میلر لارنس
الکترونیکی
۱۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableحافظه برای مدیران اثر ویکی کالپین
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنبرد برند اثر لورا ریس
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
هنر رزم اثر سان تزو
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
همه mba در یک کتاب اثر جو اوئن
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
off
تهدیداسور اثر علیرضا صالحی
الکترونیکی
رایگان
off
هنر امنیت اثر محمدمهدی احمدیان
الکترونیکی
رایگان