با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
باختن با مهره سفید

دانلود و خرید کتاب باختن با مهره سفید

چرا کسب و کارها شکست می‌خورند؟

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب باختن با مهره سفید  نوشته  مهرداد مظفری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب باختن با مهره سفید

کتاب باختن با مهره سفید نوشته مهرداد مظفری یکی از کتاب‌های تخصصی شرکت چاپ و نشر بازرگانی است. این شرکت، بزرگترین مرکز تخصصی چاپ و نشر کتاب‌های بازرگانی، اقتصاد و مدیریت به ­صورت کاربردی و دانشگاهی است و بیش از بیست سال از فعالیتش می‌گذرد. این ناشر تاکنون بیش از ۱۷۰۰ عنوان کتاب در زمینه‌های گوناگون اقتصاد، مدیریت و بازرگانی داخلی و خارجی منتشر کرده است.

 درباره کتاب باختن با مهره سفید

در این کتاب آموزه‌هایی درباره این موضوع بیان شده که چه کنیم تا در کسب و کار خود شکست نخوریم. ایـن کتـاب قراراسـت آموزه‌هـا و پیشـنهاداتی بـرای مدیـران عامـل شـرکت‌های بـزرگ خانوادگـی، مدیـران اسـتارت آپ، سـرمایه‌گذاران و صنعتگـران داشـته باشـد و مشـاوری امیـن، بـرای آموختـن از معلـم تاریـخ باشـدو بـه آنهـا قرائـت تـازه از مهارتهـای مـورد نیـاز بـرای تأسـیس کسـب و کار و مهارت‌هـای مـورد نیـاز بـرای مانـدگاری کسـب و کار ارایـه کنـد.  

باختــن بــا مهــره ســفید، بازتحلیــل حیــات باز یگرانــی در فضــای اقتصــادی و اقتصـاد را اجتماعـی ایـران تـا عصـر پهلـوی اسـت کـه بـا تدبیـر، مهـره سـفید شـطرنج انتخـاب کردنـد؛ امـا تدبیرشـان، تقدیـری تنهـا تـا پیـش از پیـروز ی انقـاب اسـلامی برایشـان مقـرر کـرد. 

خواندن کتاب باختن با مهره سفید بازاریابی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به پژوهشگران، علاقه‌مندان و فعالان حوزه‌ بازاریابی پیشنهاد می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۹۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۲/۱۹
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۷۲۰-۴
تعداد صفحات۹۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۲/۱۹
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۷۲۰-۴