با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

دانلود و خرید کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس  نوشته  سجاد سلیمانی سروستانی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس نوشته سجاد سلیانی سروستانی و محبوبه زارع است. این کتاب به یکی از مهم‌ترین مساؤل اقتصاد می‌پردازد. کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس را انتشارات ماهواره منتشر کرده است.

درباره کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

هدف این کتاب بررسی اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی بر ثروت سهامداران و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است. متغیرهای مورد استفاده در این کتاب، متغیر وابسته، ثروت سهامداران و ریسک سقوط قیمت سهام و متغیر مستقل، مدیریت سود و فرار مالیاتی است. کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیق‌های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده‌های مورد نیاز از ۸۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ جمع‌آوری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های تابلویی (پانل دیتا)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. در این کتاب می‌خوانید که چطور مدیریت سود بر ثروت سهامداران تأثیر منفی اما غیرمعناداری دارد. فرار مالیاتی بر ثروت سهامداران تأثیر منفی و معناداری دارد. مدیریت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.  فرار مالیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت اما غیرمعناداری دارد.

این کتاب که نشر ماهواره منتشر کرده است راهنمایی برای تما شرکت‌هایی است که می‌خواهند اطلاعات کاملی درباره مدیریت سود داشته باشند.

خواندن کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام صاحبان کسب و کار پیشنهاد می‌کنیم.

فهرست کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

فصل۱: کلیات

۱-۱) مقدمه

۱-۲) اهمیت و ضرورت نگارش کتاب 

۱-۳) تعریف واژهها و اصطلاحات 

فصل۲: مبانی و مطالعات پایه 

۲-۱- مقدمه 

۲-۲- مفهوم سقوط قیمت سهام 

۲-۲-۱- مبانی نظری سقوط قیمت سهام 

۲-۳- فرار مالیاتی 

۲-۳-۱- تعریف فرار مالیاتی 

۲-۳-۲- عوامل موثر بر فرار مالیاتی 

۲-۳-۲-۱- بار مالیاتی 

۲-۳-۲-۲- اندازه دولت 

۲-۳-۲-۳- درآمد مالیات دهندگان 

۲-۳-۲-۴- بیکاری 

۲-۳-۲-۵- تورم 

۲-۳-۲-۶- آزادسازی تجاری 

۲-۳-۳- آثار فرار مالیاتی 

۲-۳-۳-۱- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 

۲-۳-۳-۲- نابرابری درآمد 

۲-۴- مدیریت سود 

۲-۴-۱- مفهوم مدیریت سود 

۲-۴-۲- شیوه‌های مدیریت سود 

۲-۴-۳- مدیریت واقعی سود 

۲-۴-۴- پیامدهای دستکاری فعالیت‌های واقعی 

۲-۴-۵- ابزارهای مدیریت سود 

۲-۵- پیشینه مطالعات 

۲-۵-۱- پیشینه داخلی مورد استفاده در کتاب 

۲-۵-۲- پیشینه خارجی مورد استفاده در کتاب 

۲-۷- خلاصه فصل 

فصل۳: ابزار و روش ها 

۳-۱) مقدمه 

۳-۲) فرضیههای پژوهش 

۳-۳) روش استفاده شده در نگارش محتوای کتاب 

۳-۴) مدلها و متغیرهای پژوهش 

۳-۵- مدل مفهومی پژوهش 

۳-۶) جامعه و نمونه پژوهش 

۳-۷) روش جمع‌آوری اطلاعات 

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 

۳-۹) خلاصه فصل 

فصل۴: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

۴-۱) مقدمه 

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 

۴-۳) تجزیه وتحلیل دادهها 

۴-۳-۱) آمار استنباطی 

۴-۳-۲) پایایی متغیرها 

۴-۳-۳) بررسی نرمال بودن جملات خطا 

۴-۳-۴) ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیمانده‌ها) 

۴-۳-۵) عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی 

۴-۳-۶) عدم وجود خود همبستگی جزء خطا 

۴-۳-۸) آزمون فرضیه اول و سوم پژوهش 

۴-۳-۸-۱) نتیجه آزمون فرضیه اول 

۴-۳-۸-۲) نتیجه آزمون فرضیه سوم 

۴-۳-۹) آزمون فرضیه دوم و چهارم پژوهش 

۴-۳-۹-۱) نتیجه آزمون فرضیه دوم 

۴-۳-۹-۲) نتیجه آزمون فرضیه چهارم 

۴-۳-۱۰) آزمون فرضیه دوم و چهارم پژوهش 

۴-۳-۱۰-۱) نتیجه آزمون فرضیه دوم 

۴-۳-۱۰-۲) نتیجه آزمون فرضیه چهارم 

۴-۴) خلاصه فصل 

نتیجه گیری 

۱) مقدمه 

۲) نتیجه‌گیری فرضیه‌های پژوهش 

۲-۱) نتیجه‌گیری فرضیه اول پژوهش 

۲-۲) نتیجه‌گیری فرضیه دوم پژوهش 

۲-۳) نتیجه‌گیری فرضیه سوم پژوهش 

۲-۴) نتیجه‌گیری فرضیه چهارم پژوهش 

پیوست ها 

منابع 


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۱۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۵/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۲۶۶-۲۵۰-۹
تعداد صفحات۱۱۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۴۰۰/۰۵/۰۱
شابک۹۷۸-۶۲۲-۲۶۶-۲۵۰-۹