دانلود و خرید کتاب‌های الکترونیکی انتشارات نسل یاسان | طاقچه

انتشارات نسل یاسان

آشنایی با مهارت های زندگی اثر حامد برآبادی
الکترونیکی 
۱۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۵,۰۰۰ت
کوچینگ زندگی مثبت (جلد اول) اثر امیرمحمد پهلونژاد
الکترونیکی 
۳۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰۰,۰۰۰ت
کوچینگ مثبت اثر رابرت بیزواز دینر
الکترونیکی 
۲۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت
کوچینگ زندگی مثبت (جلد دوم) اثر امیرمحمد پهلونژاد
الکترونیکی 
۳۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰۰,۰۰۰ت
اصول و فنون رویکرد مراجع محور اثر مارک پرور
الکترونیکی 
۱۸۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۶,۰۰۰ت
کودک، خانواده و جهان خارج اثر دی وی وینی کات
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
کوچینگ خود اثر کیم الور
الکترونیکی 
۱۶۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶۷,۰۰۰ت
راهنمای جامع فرزندپروری در دوران نوجوانی اثر آسیه اناری
الکترونیکی 
۱۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۷,۰۰۰ت
هنر زندگی خردمندانه اثر شارون لبل
الکترونیکی 
۱۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۹,۰۰۰ت
توانمندسازی نوجوان (کتاب کار نوجوان) اثر آسیه اناری
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
توانمندسازی نوجوان (کتاب کار والدین) اثر آسیه اناری
الکترونیکی 
۱۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۵,۰۰۰ت
چرا کودکان ما نازپرورده و لوس می شوند؟ اثر مگی مامن
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
فرزندپروری آسان اثر رجینا پالی
الکترونیکی 
۱۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸۰,۰۰۰ت