دانلود و خرید کتاب تام سایر در غربت مارک تواین ترجمه شیما محمدی
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب تام سایر در غربت اثر مارک تواین

کتاب تام سایر در غربت

معرفی کتاب تام سایر در غربت

کتاب تام سایر در غربت داستانی جذاب از مارک تواین، نویسنده مشهور آمریکایی است که شیما محمدی برای کودکان و نوجوانان بازنویسی و ترجمه کرده است. این داستان درباره شخصیتی به نام تام سایر است که بارها و بارها با ماجراهایی جدی و ترسناک روبه‌رو می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند. 

از این داستان تا به حال بارها اقتباس‌های سینمایی صورت گرفته است و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است.

درباره کتاب تام سایر در غربت

تام سایر، شخصیتی است که با ماجراهایی جدی در زندگی‌اش روبه‌رو می‌شود. ماجراهایی که مسیر زندگی او را به شدت تغییر می‌دهند. این کتاب اولین بار در سال ۱۸۷۶ منتشر شد و نویسنده‌اش را به موفقیت و شهرت رساند.

مارک تواین درباره خلق این شخصیت اینطور گفته است. او ماجراهایی را که بر سر سه تا از همکلاسی‌هایش آمده بود، شنید و همه آن‌ها را در غالب یک داستان، به نام تام سایر منتشر کرد. تام در شهری خیالی به نام سن پترزبورگ زندگی می‌کند که در مجاورت رود می سی سی پی قرار دارد. البته این شهر خیالی برگرفته از شهری است که مارک تواین کودکی خود را در آنجا گذراند. حالا او که با دوستانش جیم سیاهه را آزاد کردند در کتاب تام سایر در غربت به دنبال ماجراجویی‌های تازه می‌گردند.

کتاب تام سایر در غربت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

تام سایر در غربت داستانی جذاب است که برای تمام دوست‌داران رمان‌ها و آثار ادبی بزرگ جهان جالب است.

درباره مارک تواین 

ساموئل لنگهورن کلمنز، که او را بیشتر با نام هنری مارک تواین می‌شناسیم، نویسنده‌ی آمریکایی است. ویلیام فاکنر او را پدر ادبیات آمریکا می‌داند.

مارک تواین در ۳۰ نوامبر ۱۸۳۵ در فلوریدا از توابع ایالت میسوری متولد شده و در ۲۱ آپریل ۱۹۱۰ از دنیا رفت. او آثار بسیاری را نوشته است که همه به زبان‌های مختلف دنیا از جمله فارسی هم ترجمه شده‌اند و مهم‌ترین آن‌ها، شاهزاده و گدا، ماجراهای تام سایر، جزیره‌ی گنج و ماجرای هاکلبری فین است.

بخشی از کتاب تام سایر در غربت

تمـام سـفرش هشـت هفتـه طـول کشـید. وقتـی برگشــت، هیــچ مــردی بــه انــدازه او در دهکــده مغــرور نبــود. ســفرش او را مشـهورترین مـرد آن ناحیـه کـرده بـود. همـه از ایـن ماجـرا حـرف می‌زدنـد.

مـردم از پنجـاه کیلومتـر دورتـر و از دورتریـن نقـاط ایلینویـز می‌آمدنـد تـا او را ببیننـد. می‌ایسـتادند و بـه او خیـره می‌شـدند و او حـرف مـی زد. هیچ کـس تصــورش را هــم نمی‌کــرد. راهــی وجــود نداشــت کــه مشــخص کنــد چــه کســی بزرگ تریــن جهانگــرد اســت. بعضــی می‌گفتنــد نــات و بعضــی هــم تــام را قبــول داشــتند. همــه می گفتنــد نــات بیشــتر در طــول جغرافیایــی بــه ســیاحت رفتــه، درحالی کــه تــام در طــول کم‌تــر، امــا بیشــتر در عــرض جغرافیایــی حرکــت کــرده اســت. حالــت غیردوســتانه‌ای بــه وجــود آمــده بــود. هــر دو نفــر ســعی می‌کردنــد ماجراهــای خطرناکشــان را تعریــف کــرده و از همدیگــر ســبقت بگیرنــد. زخــم پــای تــام بــرای نــات برگــی برنــده و نــات حداکثــر اســتفاده را می‌کــرد. تــام نمی‌توانســت ایــن نقطــه ضعیـف را بپذیـرد و زمانی کـه نـات بـا آب و تـاب مشـغول تعریـف سـفرش بـه واشـنگتن بـود، تـام در اتاقـش راه می رفـت. حتـی شـب‌ها هـم تمریـن می‌کــرد تــا هــر چــه زودتــر پایــش خــوب شــود.

دنبالــه ماجــرای نــات از ایــن قــرار بــود. نمی‌دانــم چه قــدر آن حقیقــت و چه قــدر آن اغــراق اســت. فقــط می‌توانــم بگویــم کــه بلــد بــود چه طــوری داســتانش را تعریــف کنــد تـا همـه هیجـان زده شـوند. خـودش رنگـش می‌پریـد وقتـی حـرف مـی‌زد نفـس را در سـینه‌اش حبـس می‌کـرد و گاهـی اوقـات زن‌هـا و دخترهـا کـه نمی‌توانســتند این همــه هیجــان را تحمــل کننــد، غــش می‌کردنــد...

معرفی نویسنده
عکس مارک تواین
مارک تواین
آمریکایی | تولد ۱۸۳۵ - درگذشت ۱۹۱۰

ساموئل لنگهورن کلمنس یا در واقع همان مارک تواین معروف، یکی از مشهورترین نویسندگان اخلاق‌گرای آمریکایی است. داستان‌ها و رمان‌های او به دلیل داشتن جزئیات جذاب، طنز گیرا و شخصیت‌های به‌یادماندنی، در سراسر جهان فراگیر شده‌اند. آثار تواین طی سال‌ها تبدیل به برخی از تاثیرگذارترین آثار تاریخ ادبیات کلاسیک آمریکا شده‌اند.

نظرات کاربران

nik0022
۱۳۹۹/۱۲/۲۶

کتاب عالی بود

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۴۹۰٫۹ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها

۱۲۳ صفحه

حجم

۴۹۰٫۹ کیلوبایت

سال انتشار

۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها

۱۲۳ صفحه

قیمت:
۲۸,۰۰۰
تومان