با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
سراب توسعه

دانلود و خرید کتاب سراب توسعه

درباره بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران دوره ۹۷-۹۳

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب سراب توسعه  نوشته  مسعود خوانساری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب سراب توسعه

کتاب سراب توسعه نوشته مسعود خوانساری است. این کتاب به درباره بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران دوره ۹۷-۹۳ می‌پردازد.

اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحران‌هـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تلاشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحــات اقتصــادی اســت. حتــی اجــرای طرح‌هایــی ماننــد هدفمنــدی یارانه‌هــا کــه بعدهــا بــه انحــراف کشــیده شــد نیــز بــا چنیــن دیدگاهــی کلیــد خــورد. شــرایط نظــام بانکــی، تامیــن اجتماعــی، ارزی، مالیاتــی و شــیوه اجــرای خصوصی ســازی مصادیقــی برایــن انحــراف از برنامه هــا بــه حســاب می‌آینــد. کتاب سراب توسعه سعی دارد بحران‌های اقتصادی ایران را در سال‌های اخیر بررسی کند.

خواندن کتاب سراب توسعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به اقتصاد و متخصصان و پژوهشگران این رشته پیشنهاد می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۴۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۷,۵۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۰/۰۲
شابک۹۷۸-۶۲۲-۹۵۴۷۷-۸-۶
دسته بندی
تعداد صفحات۲۴۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۷,۵۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۰/۰۲
شابک۹۷۸-۶۲۲-۹۵۴۷۷-۸-۶