با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

دانلود و خرید کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته  نوشته  توماس ربردون  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

توماس ریردون و اشوک گولانی با مطالعه انقلاب سوپرمارکت‌ها در کشورهای مختلف، کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته را تالیف کرده‌اند. خدیجه رضایی حقیقت این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است.


درباره کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

انقلاب سوپرمارکت‌ها در کشورهای در حال توسعه از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی شروع شده است؛ از آن زمان، این فروشگاه‌ها به بازار خرید عامه مردم تبدیل شده‌اند. این امر از یک سو زمینه کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان را فراهم آورده است؛ از سوی دیگر نیز چالش‌هایی را برای خرده‌فروشان، کشاورزان و فراورانی که آمادگی رویارویی با این شرایط را نداشته‌اند، فراهم آورده است.

توماس ریردون و اشوک گولانی در کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته، تجربه آمریکا و اروپا را درخصوص این انقلاب بررسی کرده و در ادامه به مطالعه تفصیلی این تجربه درکشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیای شرقی پرداخته‌اند. ازآنجاکه چند سالی است انقلاب سوپرمارکت‌ها در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ترجمه این کتاب به فارسی، اقدام بسیار ارشمندی بوده که با همت خدیجه رضایی حقیقت، اجرایی شده است.

جملاتی از کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

اﻧﻘﻼب ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ است. از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ مواد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺨﺶ ﻓـﺮاوری ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ درآمد آنﻫﺎ ﺷـﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﻧﻘﻼب ﺳﻮﭘﺮمارکت‌ها ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺮای ﺧـﺮدهﻓﺮوﺷـﺎن ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﺸﺎورزان و آن ﺑﺨﺶ از فراوری ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ‌ها را ﻧﺪارﻧﺪ، شود.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته

• فصل اول: انقلاب سوپرمارکت‌ها در کشورهای در حال توسعه سیاست‌هایی برای رقابت فراگیر

• فصل دوم: رشد سوپرمارکت‌ها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین

• فصل سوم: ظهور سوپرمارکت‌ها و استفاده رو به رشد از آن‌ها

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۳۹ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۹,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۲/۰۸/۰۵
شابکundefined
دسته بندی
تعداد صفحات۱۳۹صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۹,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۲/۰۸/۰۵