بیوگرافی و معرفی کتاب‌های گری چاپمن

گری چاپمن

بیوگرافی گری چاپمن

گَری چاپمن، نویسنده، سخنران و مشاوری است که علاقه‌ی زیادی به مردم و کمک به آن‌ها برای ایجاد روابط مستحکم دارد. او نویسنده‌ی مجموعه کتاب‌های پرفروش ۵ زبان عشق و مدیر موسسه‌ی «مشاوره ازدواج و خانواده» است. گری چاپمن در اقصی نقاط جهان سمینارهایی برگزار می‌کند و برنامه‌های رادیویی‌اش از بیش از ۴۰۰ ایستگاه رادیویی پخش می‌شود.

کتاب‌ها

مشاهده همه
پنج زبان عشق اثر گری چپمن
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت
۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableپنج زبان عذرخواهی اثر گری چاپمن
الکترونیکی
۳۸,۰۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailable۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
الکترونیکی
۱۹,۰۰۰۱۳,۳۰۰ت
۵ زبان عشق مجردها اثر زهرا جمالی
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
off
٪۳۰
۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
صوتی
۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰ت
۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
صوتی
۱۹,۰۰۰ت
off
٪۳۰
پنج زبان عشق نوجوانان اثر گری چاپمن
صوتی
۷۱,۵۰۰۵۰,۰۵۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailable۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
صوتی
۱۹,۰۰۰۱۳,۳۰۰ت
off
٪۳۰
پنج زبان عشق مجردها اثر گری چاپمن
صوتی
۷۱,۵۰۰۵۰,۰۵۰ت
پنج زبان عشق اثر گری چاپمن
صوتی
۷۸,۰۰۰ت
۵ زبان عشق اثر گری چاپمن
صوتی
۶۹,۰۰۰ت