با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
فیلسوف تعلیم و تربیت

دانلود و خرید کتاب فیلسوف تعلیم و تربیت

جلوه‌هایی از زندگی و اندیشه‌های خسرو باقری

۱٫۰ از ۱ نظر
۱٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب فیلسوف تعلیم و تربیت  نوشته  خسرو باقری  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب فیلسوف تعلیم و تربیت

فیلسوف تعلیم و تربیت اثر نفیسه ثبات جلوه‌هایی از زندگی و‌اندیشه‌های خسرو باقری استاد فلسفه و متخصص فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه شناخت و روان و تربیت دینی را می‌خوانید.

درباره مجموعه‌ اندیشه‌ورزان

اندیشــه‌ورزان زندگی پرفراز و نشــیبی دارند؛ چه در گذار از واقعیت های ناخوشایند و تلخ زندگی و چه در روند حل مسئله‌های دشوار و بزرگی که در مقابلشان قرار گرفته است. در این میان، داستان اندیشه‌ورزی آنها خواندنی و درنگ و تأمل در آنها آموزنده و راه گشاست. 

سیر و ســلوک اندیشه‌ورزان در دریافت‌هایشــان از حل یک مسئله، یــا مواجهه با یک ســؤال بزرگ و یــا ریاضت‌هایی که در جســت وجوهای مجاهدانه شان کشیده‌اند، دلپذیر اســت. این خردمندان روزگار، اغلب زندگی عاشقانه‌ای داشته‌اند. برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان تلاش‌های جانانه کرده‌اند و به مراتبی از آرامش باطنی دست یافته‌اند. در نظام تعلیم و تربیت ما نیز همچون ســایر عرصه‌های علم و عمل، شــمار ‌اندیشه‌ورزان کم نبوده است؛ کسانی که در آثار و‌ اندیشه‌هایشان بارقه‌هایی از خرد و روشنگری وجود دارد. امروزه نیز، شماری از آنها که زندگی عاشقانه خــود را در کلاس درس، در مقام پاســخگویی به پرســش‌ها و گفت و گوی بی‌پایان با دانش آموزان، در هیاهوی گســترده رســانه های نوظهور، در توسعة شــگفت انگیز ارتباطــات و اطالعات، در جســت وجوی بی وقفه بازســازی و بهســازی آموزشــی، در ریزه‌کاری‌های عمیق و ژرف رفتارهای کودکان و نوجوانــان و در مدیریت‌های خرد و کلان آموزشــی و پرورشــی و در همه لحظات‌اندیشــه و تعمق در تعلیم وتربیت فرزندان این مرز و بوم می‌گذرانند، حرف‌هایی تازه برای گفتن دارند. در مجموعــه‌ای که جلد حاضر از آن پیش روی شماســت، برآنیم که نقش و اهمیت عمل و تجربه ‌اندیشــه‌ورزان در حوزه تعلیم و تربیت را مستندسازی کنیم.

بخش اول این سلســله کتاب ها، دربردارنده داستان زندگی آنهاست و در قالب روایت بیان می‌شود. در بخش دیگر آنها تجارب این افراد را در عرصه‌های علمی و عملی بازتاب می‌دهیــم. این بخش عمدتا در قالب گفت وگــو و میزگرد درباره موضوعات خاص دنبال شده است.

در این مجموعه، از بزرگانی سخن گفته می‌شود که در صحنه‌های خرد کلاس و مدرســه یا تصمیم‌گیری کلان آموزش و پرورش نقش داشته‌اند.

این جلد از مجموعه ‌اندیشه‌ورزان به زندگی و آثار استاد خسرو باقری متخصص فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه شناخت و روان و تربیت دینی می‌پردازد.

 خواندن مجموعه اندیشه‌ورزان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندا به آشنایی با چهره‌های برجسته و اندیشمندان ایرانی را به خواندن این مجموعه دعوت می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۶۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۱/۱۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۶۰۱-۹-۳
تعداد صفحات۳۶۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۴۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۱/۱۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۶۰۱-۹-۳