دانلود و خرید کتاب‌های مرتضی مجدفر | طاقچه

مرتضی مجدفر

بسته‌ی آموزشی برنامه‌ی درسی و یادگیری اثربخش اثر مرتضی مجدفر
الکترونیکی 
۲۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶,۰۰۰ت
راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه‌ی مدرسه اثر حیدر تورانی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت