با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
در سیارات چه می گذرد؟

دانلود و خرید کتاب در سیارات چه می گذرد؟

۳٫۰ از ۱ نظر
۳٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب در سیارات چه می گذرد؟  نوشته  ژول ورن  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب در سیارات چه می گذرد؟

کتاب در سیارات چه می گذرد؟ اثری از ژول ورن است که با ترجمه عنایت الله شکیباپور می‌خوانید. این داستان درباره ستاره دنباله داری است که به زمین برخورد می‌کند و دنیا را تغییر می‌دهد...!

درباره کتاب در سیارات چه می گذرد؟

در سیارات چه می گذرد؟ ژول ورن این داستان را با کمک تخیل قوی و بی حد و حصرش نوشته است. داستان در شبی مه آلود رخ می‌دهد و از ستاره گالیا می‌گوید. ستاره دنباله داری که به زمین نزدیک می‌شود و گرفتار جاذبه زمین می‌شود. 

گالیا به چرخش خود دور زمین ادامه می‌دهد و به زمین بین فرانسه و انگلیس برخورد می‌کند. زمین و آب‌ها و گیاهان و ... به گالیا می‌چسبند. مردم احساس می‌کنند که زمین لرزه کوچکی رخ داده است اما به آن اهمیتی نمی‌دهند. اما غافلگیری اصلی فردا رخ می‌دهد: زمانی که از خواب بیدار می‌شوند و متوجه می‌شوند که همه چیز تغییر کرده است. مردم و گیاهان و آن منطقه زمین به گالیا چسبیده‌اند و حالا در فضا سفر می‌کنند...

جالب است بدانید که ژول ورن برای پایان داستان تصمیم دیگری گرفته بود اما در نهایت ناشرش او را مجبور کرد که انتهای داستان را عوض کند.

کتاب در سیارات چه می گذرد؟ را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

در سیارات چه می گذرد؟ اثری جذاب است که تمام دوست‌داران کتاب‌های علمی تخیلی و فانتزی از خواندنش لذت می‌برند.

درباره ژول ورن 

ژول گابریل ورن که پدر ادبیات علمی تخیلی دنیا است، ۸ فوریه ۱۸۲۸ در فرانسه به دنیا آمد. علاقه اصلی او به ادبیات و نمایشنامه نویسی بود اما به درخواست خانواده‌اش در رشته حقوق تحصیل کرد. بعد با پرداختن به ادبیات، یعنی همان رشته مورد علاقه‌اش و کتاب‌های سفر به مرکز زمین، دور دنیا در هشتاد روز، بیست هزار فرسنگ زیر دریا، پنج هفته در بالن، میشل استروگف و سفر به ماه او را مشهور شد. 

بعد از آگاتا کریستی او نویسنده‌ای است که آثارش به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده است. شکسپیر در مقام بعدی قرار دارد. ژول ورن ۲۴ مارس ۱۹۰۵ در ۷۷ سالگی در امیان، فرانسه از دنیا رفت.

بخشی از کتاب در سیارات چه می گذرد؟

آفتـاب کـه همیشـه ایـن صفحات را تحت اختیـار خـود گرفتـه بـود، بــر اثــر لکــه ابــری هــوا نیمــه تاریــک شــده بــود، از آن گذشــته ســتون عظیمــی از مــه ســطح دریــا را پوشــانده و ایــن ابــر و مــه بــدون هیــچ دلیلــی دو ماهــی بــود کــه ایــن صفحــات را فراگرفتــه بودنــد و ایــن موضــوع، رفــت و آمــد بیــن خشــکی ها را مشــکل می ســاخت، ولــی دیگــر چــاره ای نبــود.

کنـت واسـیلی تیماشـف بعـد از جـدا شـدن از کاپیتـان سـتاد ارتـش بـه طـرف قایقـی رفـت کـه دارای چهـار پـارو بـود، کـه ظاهـراً معلـوم بـود در یکــی از گوشــه ها انتظــار او را داشــت. بــه محــض این کــه در قایــق جــا گرفــت بــه راه افتــاد، زیــرا کــه در چنــد قدمــی او کشــتی بزرگ تــری بــا بادبان هــای برافراشــته انتظــار او را می کشــید.

امــا کاپیتــان ســرواداک بــا اشــاره ای ســربازی را نــزد خــود خوانــد کــه در بیســت قدمــی او ایســتاده بــود. ایــن ســرباز افســار یــک اســب عربــی را بــه دســت داشــت و بــدون این کــه حرفــی بزنــد، نزدیــک شــد. کاپیتــان ســرواداک بــا مهــارت خــود را بــه روی زیــن اســب انداختــه و درحالی کــه نایــب او هــم ســوار اســبی بــود، بــه طــرف موســتاگان روان شــد. 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۳۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۸۵۵۴-۸-۳
تعداد صفحات۳۳۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۸۵۵۴-۸-۳