با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

دانلود و خرید کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

۴٫۵ از ۴ نظر
۴٫۵ از ۴ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی  نوشته  برد شوئنفلد  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی نوشته برد شوئنفلد و ترجمه علی صمدی و جواد طلوعی است. این کتاب به بررسی ساختار عضله، سازوکارهای هایپرتروفی و روش­‌های سنجش هایپرتروفی عضلانی می‌پردازد. 

درباره کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

هر چند افزایش توده عضله پدیده­‌ای آشنا برای ورزشکاران و افرادی است که به تمرینات با وزنه می‌­پردازند سازوکارهای فیزیولوژیکی درگیر در این پدیده هنوز به طور دقیق شناخته نشده است، برد شوئنفلد در کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی مخطبان را ابتدا با ساختار عضله آشنا می‌کند و سپس به سازوکارهای هایپرتروفی و روش­‌های سنجش هایپرتروفی عضلانی می‌پردازد. بعد از آشنایی با این مباحث با نقش متغیرهای برنامه تمرینی (شدت، حجم، فواصل استرحت و غیره) در دستیابی به هایپرتروفی عضلانی بیشینه پی می‌­برید.

نویسنده در ادمه کتاب شما را با شیوه‌­های تمرینی نوین و نقش سایر انواع تمرینات (مثل، تمرین هوازی و موازی) و همچنین نقش عوامل غیرتمرینی (مثل، ژنتیک، سن و جنسیت و غیره) در هایپرتروفی عضلانی آشنا می‌­کند. و در نهایت، به شما کمک می‌کند تا به شناخت جامعی از اصول طراحی تمرین و خطوط راهنمای تغذیه­‌ای برای دستیابی به هایپرتروفی عضلانی بیشینه برسید.

کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

پزشکان، دانشجویان علوم ورزشی و کسانی که به این مبحث علاقه دارند و دوست دارند اطلاعات علمی درباره این موضوع به دست بیاوند، کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی را مفید و خواندنی می‌یابند. 

بخشی از کتاب علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی

فعالیـت ورزشـی مقاومتـی ترکیبـی از پاسـخ‌ها و سـازگاری‌های عصبـی - عضلانـی را بـه دنبـال دارد. هرچنـد اغلـب پـس از یـک وهلـه تمریـن مقاومتــی پاســخ افزایــش ســنتز پروتئیــن دیــده می‌شــود، افزایــش انـدازه عضلـه اغلـب تـا چنـد هفتـه فعالیت ورزشـی مـداوم قابـل رؤیت نیسـت. همچنیـن، انباشـت قابـل توجـه پروتئیـن عضالنـی یـا رشـد (عمومـا ً انباشـت پروتئیـن نامیـده می‌شـود) عمومـا چنـد مـاه زمـان می بـرد تـا پدیـدار شـود . افزایـش زود هنـگام قـدرت پـس از تمریـن عمومـا بـه سـازگاری های عصبـی نسـبت داده می شـود.

چنیــن مشــاهداتی از اصــول یادگیــری حرکتــی پیــروی می‌کننـد. در طـی مراحـل اولیـه تمریـن، بـدن بـه الگوهـای حرکتـی مـورد نیـاز بـرای اجـرای تمریـن عـادت می‌کنـد. یـک برنامـه حرکتـی عمومـی بایـد ایجـاد شـود و سـپس ایـن برنامـه بـرای اجـرای هر تمرین به صــورت هماهنــگ، بــه دقــت تنظیــم و تعدیــل شــود. در نهایــت، ایـن امـر باعـث الگـوی حرکتـی کارآمدتـر و روان‌تری می‌شـود که امکان اعمـال نیـروی بیشـتر هنـگام حرکـت را فراهـم می‌کنـد.

ســازگاری‌های زودهنــگام بــه تمریــن مقاومتــی در درجــه اول ناشـی از سـازگاری‌های عصبـی از جملـه، فراخوانـی بیشـتر، سـرعت فراخوانــی، هم زمانــی فراخوانــی تارهــا و شــلیک دوگانــه اســت.

فهرست 

 • پیشگفتار 
 • تشکر و قدردانی 
 • پیشگفتار مترجمان
 • پاسخ‌ها و سازگاری‌های وابسته به هایپرتروفی عضلانی به استرس فعالیت ورزشی
 • سازوکارهای هایپرتروفی 
 • سنجش هایپرتروفی عضله
 • نقش متغیرهای تمرین مقاومتی در هایپرتروفی 
 • روش‌های تمرینی پیشرفته
 • نقش تمرین هوازی در هایپرتروفی 
 • عوامل مهم در توسعه هایپرتروفی بیشینه
 • طراحی برنامه ویژه هایپرتروفی بیشینه 
 • تغذیه ویژه هایپرتروفی 
 • منابع
 • درباره مؤلف 
 • درباره مترجمان

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۲)
محمود خورسند
۱۳۹۹/۱۲/۰۵

برای این کتاب یا بهتره بگم دایره‌التعمارفِ علم هایپرتروفی در گودریدز ریویوی کاملی نوشتم که می‌تونید اونجا بخونیدش. حرف نداره این کتاب

کیارش
۱۳۹۹/۱۰/۱۹

کتابی فوق العاده بی نظیر توسط تو استاد گرانقدر👌🏻 مرسی از انتشارات مبانی

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۲۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۹۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۰/۱۵
شابک‭۹۷۸-۶۲۲-۶۸۸۲-۳۶-۱‬
دسته بندی
تعداد صفحات۳۲۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۹۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۱۰/۱۵
شابک‭۹۷۸-۶۲۲-۶۸۸۲-۳۶-۱‬