با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان

دانلود و خرید کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان  نوشته  لیلا بنائیان  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان

کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان، نوشته لیلا بنائیان، اثری خواندنی است که ضمن توضیح مراحل مختلف رشد کودک بر اساس نظریات دانشمندان و پژوهشگران این حوزه، راهکارهایی برای آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان ارائه می‌کند.

درباره‌ی کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان

دنیای امروز ما دنیایی است که از عدم مسئولیت‌پذیری در جنبه‌های مختلف رنج می‌برد. واقعیت این است که مسئولیت‌پذیری را می‌توان از همان سنین کودکی به بچه‌ها آموزش داد تا نسل آینده، با مشکلات مشابه نسل امروز، زندگی نکنند. لیلا بنائیان در کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان ابتدا تعریف دقیقی از مسئولیت‌پذیری ارائه می‌کند و مفاهیم مرتبط را توضیح می‌دهد. او در این زمینه از پژوهش‌های بزرگان علم روان‌شناسی کودک استفاده کرده است. در بخش‌های بعدی با استفاده از راهکارهای متفاوت، مسئولیت‌پذیری را به کودکان آموزش می‌دهد. کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان یک کتاب بسیار مهم است که به والدین کمک می‌کند تا این موضوع مهم را به کودکان خود آموزش دهند و در عین حال از بروز مشکلات مختلفی که ممکن است در اثر عدم مسئولیت‌پذیری کودکان به وجود بیاید، جلوگیری کنند. 

کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان یک کتاب خواندنی برای والدین، مربیان، مشاوران کودک و کسانی است که با کودکان کار می‌کنند. 

بخشی از کتاب آموزش مسئولیت‌پذیری به کودکان

بـه عقیـده میـد کـودک طـی دو مرحلـه شـخصیت اجتماعـی و خـودش شـکل می‌گیـرد کــه عبارتنــد از مرحلــۀ نمایشــی و مرحلــه بــازی.

 کــودک در مرحلــۀ نمایــش نقش‌های آدم‌هایــی کــه برایــش مهمنــد، ماننــد پــدر، مــادر، بــرادر، یــا خواهــر را یــاد می‌گیــرد و از ایـن طریـق نقش‌های متنوعـی را بـه نمایـش می‌گـذارد و خـودش را در نقش‌های گوناگـون می‌بینـد کـه در آینـده بخشـی از شـخصیت و خـود اجتماعـی او را می‌سـازند. امـا در ایـن مرحلـه، کـودک هـر یـک از ایـن نقش‌ها را بـه گونـه ای جداگانـه و بـدون ارتبـاط متقابـل آن‌هـا فـرا می‌گیـرد. هـر کودکـی بـرای آن کـه ادراک یکپارچـه‌تـر و منسـجم‌تری از خـود و جامعـه‌اش بـه دسـت آورد، بایـد عـلاوه بـر مرحلـۀ نمایشـی مرحلـۀ بـازی را نیـز پشـت سـر گـذارد تـا بـه خـود و شـخصیت اجتماعـی کاملـی دسـت یابـد. در ایـن مرحلـه، کـودک چشـم انـداز فراگیـری از نقش‌های گوناگـون اجتماعـی رادرقالـب یـک جامعیـت یکپارچـه و تعمیـم یافتـه بـه دسـت مـی‌آورد و در نتیجـه، بـه ادراک منسـجم‌تری از خـود نیـز دسـت می‌یابــد.

فهرست

  • تعاریف و مفاهیم 
  • چهارچوب عملی
  • بازی درمانی و مسئولیت پذیری
  •  آموزش و یادگیری کودکان نقاشی


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۰۲ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۴/۰۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۰۱-۱۲-۶
تعداد صفحات۱۰۲صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۴/۰۳
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۰۱-۱۲-۶