دانلود و خرید کتاب کالبدشکافی قدرت داعش جمیله کدیور
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب کالبدشکافی قدرت داعش اثر جمیله کدیور

کتاب کالبدشکافی قدرت داعش

معرفی کتاب کالبدشکافی قدرت داعش

کتاب کالبدشکافی قدرت داعش اثری از جمیله کدیور، سیاستمدار اصلاح‌طلب و سیاسی‌نویس و استاد دانشگاه الزهرا است که در انتشارات امید ایرانیان به چاپ رسیده است. 

 درباره کتاب کالبدشکافی قدرت داعش

جهت مقابله موثر و جامع با پدیده‌ای همچون داعش، شناخت عمیق ریشه‌ها و بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت آن اولین گام است. کتاب کالبدشکافی قدرت داعش بر اساس چنین باوری و با هدف درک علل و ریشه‌های شکل‌گیری داعش، شناسایی ابعاد مختلف قدرت آن، جایگاه ایدئولوژی در کنار سایر مولفه‌های قدرت، و نحوه ترویج ایدئولوژی آن شکل گرفت.

 این پژوهش بخش هایی از رساله دکتری نویسنده از دانشکده رسانه‌ها و ارتباطات دانشگاه وست مینیستر لندن است که با عنوان قدرت ایدیولوژی و تبلیغات: مطالعه انتقادی گفتمان رسانه‌های داعش نوشته شده است. استاد راهنمای این پروژه دکتر کریستین فوکس و پروفسور نوامی سکر بوده‌اند. مریام اورق به عنوان مشاور در کنار نویسنده حضور داشته است.

این پژوهش بر اساس این بـاور شـکل گرفـت کـه بـرای مقابلـه مـؤثر بـا پدیده‌ای همچون داعش، شناخت عمیق ریشه‌ها و بررسی دقیق نقاط ضـعف و قوت آن گام نخست است.

به رغم فجایع و جنایت‌های تکان‌دهنده و قساوت بی‌سابقه داعش در سال‌های اخیر، در این پژوهش سعی شده داعش را همچون پدیده‌ای چند وجهی واکاوی نماید و به دور از واکنش‌های تند و هیجان زده، مبانی سخت و نرم قدرت آن را بررسی کرده، نقش عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای قدرت داعش را مطالعه کند. این کتاب، مبتنی بر منابع اصلی داعش بـه زبان‌هـای عربـی، انگلیسـی و فارسی و مصاحبه با نوزده صاحب‌نظر حوزه داعش و افراطگرایی تنظیم شـده است.

 خواندن کتاب کالبدشکافی قدرت داعش را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به موضوعات سیایس و بین‌المللی مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب کالبدشکافی قدرت داعش

در آغاز این تحقیق، هدف اصلی نویسنده، هدف اصلی این مطالعه بررسی داعش از منظری متفـاوت، بـه منظـور نشـان دادن چگونگی و چرایی قدرت داعش، و درک تفاوت آن با اسلاف خود است. صرفا بررسی فعالیت رسانه‌ا‌ی داعش به عنوان پروژه تحقیقی دانشگاهی از طریـق محـک زدن رویکردهـای جبرگرایی تکنولوژیکی، ساخت اجتماعی فناوری و و تئوری شبکه کنشگران بود، با این حال، پس از مطالعه رویکردهای مختلف بررسی رابطه بین جامعه و تکنولوژی/رسانه، این مطالعـه بـا هـدفی جـامع‌تر مبتنـی بـر رویکـرد غیـر جبرگرایانه، متوجه بررسی ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داعـش درکنار فعالیت‌های رسانه‌ای آن و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر شد. در ایـن راستا، با رویکردی تلفیقی از نظـرات گرامشـی در مـورد قـدرت هژمونیـک و قهری، و شکل‌های مختلف سرمایه بوردیو، این مطالعه دو موضوع اصـلی بـه هم پیوسته را بررسی می‌کند. در مرحله اول، به بررسی ریشه‌ها و سـپس علـل شکل‌گیری داعش به عنوان بستر، زمینه و محیط پیرامونی این پدیده می‌پردازد و در این فصل بخصوص از نظر گرامشی در مورد بحران ارگانیک (ساختاری) که دولت‌های ناکارآمد با آن مواجه می‌شوند، بهره برده اسـت. پـس از آن، بـه دنبال بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف قدرت داعش جهـت شـناخت بهتـر این بازیگر جهانی است. نظر به اینکه تا ریشه‌ها،علل و نقاط ضـعف و قـوت دقیقا شناسایی نشوند، مقابله بـا آن دشـوار و یـاغیـر ممکن است.

نظرات کاربران

Asmouse
۱۴۰۲/۰۹/۰۹

کتابش پر محتواس منتهی خیلی گرانه

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۴٫۸ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۳۸۸ صفحه

حجم

۴٫۸ مگابایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۳۸۸ صفحه

قیمت:
۱۰۰,۰۰۰
تومان