دانلود کتاب‌های فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر

کتاب‌ها

مشاهده همه
رمزگشایی از دنیای مد اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰ت
نسل پنجم بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۵۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازاریابی پویا اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۱۲۰,۰۰۰ت
نسخه سوم بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۱۱۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازاریابی به روایت کاتلر اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۱۲۸,۰۰۰ت
بازاریابی نسل ۵ اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۷۵,۹۰۰ت
subscriptionAvailableنسل پنجم بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۷۴,۰۰۰ت
بی نظمی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۱۱۴,۰۰۰ت
بازاریابی 4.0 Marketing اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۴۰,۵۰۰ت
بازاریابی 3.0 اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
مدیریت بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۴۴۰,۰۰۰ت
اصول بازاریابی (جلد دوم) اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۲۹۰,۰۰۰ت
اصول بازاریابی (جلد اول) اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۲۹۰,۰۰۰ت
اصول بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۲۹۰,۰۰۰ت
نسل پنجم بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر
الکترونیکی
۸۷,۱۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
بازاریابی ۳.۰ اثر فیلیپ کاتلر
صوتی
۱۹,۰۰۰ت