دانلود و خرید کتاب‌های حسین سوری | طاقچه

حسین سوری

تاثیر فیس بوک بر هویت ملی جمهوری اسلامی ایران اثر حسین سوری
الکترونیکی 
۵۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableThe Impact of Economic Globalization on Human Rights Situation in Iran اثر حسین سوری
الکترونیکی 
۱۸,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۸۰۰ت
subscriptionAvailableتاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) اثر حسین سوری
الکترونیکی 
۱۴,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۱۴,۷۵۰ت
subscriptionAvailableتجزیه و تحلیل مدیریت؛ بحران های امنیتی اثر حسین سوری
الکترونیکی 
۱۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴,۰۰۰ت
امنیت در جهان پیوندیافته اثر ارنست هیرش بالین
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت