دانلود و خرید کتاب خائن الحرمین حبیب عباسی
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب خائن الحرمین اثر حبیب عباسی

کتاب خائن الحرمین

معرفی کتاب خائن الحرمین

در کتاب خائن الحرمین، حبیب عباسی به بررسی تحلیلی پیشینه، اندیشه و عملکرد وهابیت، این فرقه افراطی و منحرف شده می‌پردازد. مبانی فکری وهابیت، که بر اسـاس انحرافـات شـدید در امـور اعتقادی و تکفیر فرَق اسلامی بـود، اولـین بـار بـه وسـیله ابـن تیمیه حرانی، در اواخر قرن هفتم، به صورت رسمی، پایه‌ریزی شد که با مخالفت و مقابله آشکار اندیشمندان مذاهب اسـلامی رو به رو گردیـد. 

ابـن تیمیـه، در نهایـت، در سـال ۷۲۸ هجـری قمری، در زندان قلعه دمشق مرد و با مرگش افکـارش نیـز، بـهفراموشی سپرده شـد. امـا قـرن‌هـا پـس از او، در قـرن دوازدهـم هجری، محمد بن عبدالوهاب، بار دیگر افکار منحرف ابن تیمیه را زنده کرد و با هماهنگی محمد بن سعود، جد اعـلای خانـدان آل سعود، با به راه انداختن نبردهـای خـونین، بر همه‌ سرزمین حجاز تسلط یافت.

درباره کتاب خائن الحرمین، بررسی تحلیلی پیشینه، اندیشه و عملکرد وهابیت

این كتاب، هشت بخش دارد:

بخش اول : گزیده‌ای از تاریخ وهابیت است كه در آن، بـه صـورت خلاصه تاریخ وهابیت از زمان ابن تیمیه ‌‌ حرّانی، بنیانگذار فكـری این فرقه، تا محمد بن عبدالوهاب، به عنـوان مؤسـس جریـان نـوین تكفیری و هم چنین تاریخ حكومت آل سعود، بیان شده است.

بخش دوم : در این بخش، نقش استعمار در شكل‌گیری و قـدرت یافتن وهابیت بیان شده است. اسناد مهمـی از كتـاب‌های غربـی و وهابی، درباره ‌‌ پیوند محكـم و حمایـت همـه جانبـه ‌‌ اسـتعمار از تاسیس و استمرار این فرقه، ارائه گردیده است.

بخش سوم : وهابی‌ها از دیرباز، تلاش فراوانـی دارنـد كـه خـود را انسان‌هایی متدین و پایبند به دین جلوه دهند. در ایـن بخـش، بـا بررسی اسناد و منابع معتبر، آن روی چهره ‌‌پلید این گروه بررسـی و به فساد در وهابیت، دوری پیروانش از موازین عقلـی و شـرعی در موارد متعدد و اشخاص گوناگون و نهادینه شدن انواع فساد حتی در میان علمای این فرقه، پرداخته شده است.

بخش چهارم : این بخش، با نام ریشه‌های یهودی آل سـعود، بـه بررسی روابط محكم و عمیق رژیم جنایت كار صهیونیستی با وهابیت و آل سعود و هم چنین بررسی نسب آل سـعود، پرداختـه اسـت . در این بخش ثابت شده كه نسب این خاندان به ‌‌یهود ‌می‌رسد‌.

بخش پنجم : وهابیت خوارج آخرالزمان. در این بخش، بـه بررسـی روایات پیش گویی پیـامبر اسـلام دربـاره ‌‌ آشـكار شـدن شـاخ شیطان از شهر نجد و تطبیق آن بـر وهابیـت پرداختـه شـده و هـم چنین دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت كه وهابی‌هـا را خـوارج دوران معرفی كردهاند، بیان شده است.

بخش ششم : جنایات وهابیت در حجاز كه برخی از آنها مهم‌اند و بـه آنها كمتر پرداخته شده است در منطقه ‌‌حجاز، در این بخش بیـان شده است.

بخش هفتم : این بخش، وهابیت و لیاقت كلید داری خانه ‌‌ خـدا، نام دارد و در آن، با توجه به حوادث پـیش آمـده در حـج، در طـول سال‌های گذشته و به ویژه حوادث سـال ۱۳۹۴ شمـسی هـم چـون سقوط جرثقیل بر سر حجاج حاضر در مسجدالحرام و فاجعه‌‌ منـا، صلاحیت آل سعود بـرای كلیـد داری ایـن مكـان مقـدس، بررسـی گردیده است.

بخشم هشتم : در این بخش، با توجه بـه اهمیـت فاجعـه ‌ منـا و كشتار هزاران حاجی بی‌گناه و مظلوم از كشورهای گوناگون اسلامی و هم چنین واكنش‌ها و زوایـای فـراوان و پنهـان ایـن جنایـت، بـه بررسی ویژه فاجعه منا پرداخته شده است.

در پایان اشاره به این نكته لازم است كه نگارنده ‌‌ این اوراق، بـا بررسی دقیق ده‌ها سند و مدرك، اعتقاد به عمدی بودن فاجعه ‌ منا و كشتار حجاج بیت االله الحرام دارد.

 خواندن کتاب خائن الحرمین را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به تاریخ اسلام و تاریخ فرقه‌های انحرافی را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.

نظرات کاربران

morteza
۱۴۰۲/۰۳/۰۲

کتاب سراسر یک طرفه میره جلو برداشت های شخصی لحاظ شده

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۴٫۳ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۴

تعداد صفحه‌ها

۲۸۸ صفحه

حجم

۴٫۳ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۴

تعداد صفحه‌ها

۲۸۸ صفحه

قیمت:
۱۱,۰۰۰
تومان