دانلود و خرید کتاب‌های حسن رحیمی | طاقچه

حسن رحیمی

مصالح ساختمانی اثر حسن رحیمی
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت
مهندسی ژئوتکنیک اثر حسن رحیمی
الکترونیکی 
۲۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسدهای خاکی اثر حسن رحیمی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبگذارید بچه‌ها بازی کنند اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
فرهنگ آموزشی فنلاند اثر تیموتی واکر
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت