با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
پاریس در قرن بیستم

دانلود و خرید کتاب پاریس در قرن بیستم

۳٫۰ از ۲ نظر
۳٫۰ از ۲ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب پاریس در قرن بیستم  نوشته  ژول ورن  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب پاریس در قرن بیستم

کتاب پاریس در قرن بیستم داستانی علمی تخیلی نوشته ژول ورن است که نیلوفر امیری برای کودکان و نوجوانان بازنویسی کرده است. این داستان به زمانی از زندگی بشری اشاره دارد که فقط تجارت و تکنولوژی در زندگی انسان‌ها مهم است. 

اولین بار وقتی کتاب پاریس در قرن بیستم منتشر شد، ناشر او پیر-ژول اتزل کتاب را منتشر نکرد زیرا تصور می‌کرد موضوع کتاب بسیار باور نکردنی است و فروش آن ارزش اثر قبلی وی یعنی پنج هفته در بالن را پایین خواهد آورد.

درباره کتاب پاریس در قرن بیستم

پاریس در قرن بیستم رمانی علمی تخیلی نوشته ژول ورن است. داستان کتاب ۹۷ سال بعد از زمان نوشته شدن یعنی در اوت ۱۹۶۰ واقع شده ‌است. در حقیقت ژول ورن داستان را در سال ۱۸۶۳ نوشته است ولی کتابش، ۱۳۱ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۴ منتشر شده ‌است. این داستان به برحه‌ای زمانی از زندگی افراد بشری می‌پردازد که فقط تجارت و تکنولوژی در جامعه اهمیت دارد.

کتاب پاریس در قرن بیستم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

پاریس در قرن بیستم داستانی جذاب و تاثیرگذار است که تمام دوست‌داران داستان‌های علمی تخیلی را به خود جلب می‌کند.

درباره ژول ورن 

ژول گابریل ورن ۸ فوریه ۱۸۲۸ در فرانسه به دنیا آمد. او به شدت به ادبیات و نمایشنامه نویسی علاقه‌مند بود اما به درخواست خانواده‌اش در رشته حقوق تحصیل کرد. اما ذوق و علاقه‌اش دوباره او را به سمت ادبیات کشاند. تخیل او باعث شد تا آثار جذابی بیافریند که هنوز هم در تمام دنیا طرفدار داشته باشد و کتاب‌هایش به زبان‌های بسیاری ترجمه شود. ژول ورن بعد از آگاتا کریستی، دومین نویسنده‌ای است که آثارش به تمام زبان‌ها ترجمه شده است.

از میان مشهورترین کتاب‌های او می‌توان به سفر به مرکز زمین، دور دنیا در هشتاد روز، بیست هزار فرسنگ زیر دریا، پنج هفته در بالن و میشل استروگف اشاره کرد. داستان‌های عموما داستان‌هایی تخیلی هستند که بسیاری از آن‌ها کمی بعد به واقعیت بدل شده‌اند. ژول ورن در ۲۴ مارس ۱۹۰۵ در ۷۷ سالگی در امیان، فرانسه چشم از جهان فروبست.

بخشی از کتاب پاریس در قرن بیستم

در ســیزدهمین روز مــاه اوت ســال ۱۹۶۰ جمعیــت بســیار زیــادی کــه سـاکن پاریـس بودنـد به سـوی ایسـتگاه‌های متعـدد قطـار شـهری پاریـس می‌رفتنـد تـا بـه ایـن وسـیله بـه میـدان جنـگ برسـند. در ایـن روز قـرار بـود کـه جوایـز افـراد برگزیـده «موسسـه فعالیت‌هـای آموزشـی» توزیـع شـود. وزیـر زیباسـازی شـهر پاریـس ایـن مراسـم باشـکوه را انجـام مـی‌داد.

ایــن شــرکت به خوبــی بــه تمــام تمایــلات صنعتــی قــرن مــا پاســخ می‌دهـد. آنچـه کـه در حـدود ۱۰۰ سـال پیـش پیشـرفت و توسـعه نامیـده می‌شــد، بــه شــدت گســترش پیدا کــرده اســت. امتیــاز انحصــار به عنــوان بالاتریـن نشـانه تکامـل اقتصـاد، تمـام کشـور را زیـر سـلطه خـود گرفتـه و هـر روز شـرکت‌های جدیـدی تشـکیل شـده و بسـط پیـدا می‌کننـد. اگـر پــدران مــا زنــده بودنــد، به شــدت از ایــن وضــع شــگفت زده می‌شــدند. 

ســرمایه‌های زیــادی کــه به تدریــج پدیــد آمــده بودنــد، بیشــتر شــرکت‌هایی را کــه پیش ازایــن جــزء امــلاک دولــت بودنــد، جــذب کرده‌انــد و ایــن انبوهــی پــول، ســرمایه‌داران را بــه دنبــال معامــلات مالــی کلان یــا انعقــاد قراردادهــای صنعتــی هنگفــت می‌کشــاند. اگــر خیلــی از ایـن پدیده‌هـا در قـرن گذشـته اتفـاق می‌افتـاد هـر پاریسـی را بـه متعجـب می‌کـرد، ولـی در شـرایط کنونـی ایـن اقدامـات مورد قبـول و تحسـین همـه بـود کـه یکـی از ایـن رخدادهـا پیدایـش «موسسـه فعالیت‌هـای آموزشـی» اسـت. ریاسـت مالـی ایـن مؤسسـه بـا موفقیـت کامـل از ۳۰ سـال گذشـته زیرنظــر بــارون ورکامپیــن بــود.

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
jisoo
۱۴۰۰/۰۲/۰۹

واقعا مسخره بود فقط داستان زندگی یک نفر بود😪

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۷۴ صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۰۳-۵
تعداد صفحات۱۷۴صفحه
قیمت نسخه چاپی۳۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۲۸۴-۰۳-۵