با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
تفسیر سوره ملک

دانلود و خرید کتاب تفسیر سوره ملک

درسنامه ترجمه و تفسیر سوره‌های منتخب

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب تفسیر سوره ملک  نوشته  گروه تدوین متون درسی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تفسیر سوره ملک

کتاب تفسیر سوره ملک را گروه تدوین متون درسی انتشارات دارالعلم گردآوری کرده‌اند این کتاب یکی از کتاب‌های مجموعه تفسیر سوره‌های قرآن این انتشارات است که در هر جلد تفسیر مفصلی از یک سوره قرآن برای مخاطبان ارائه می‌کند.

درباره کتاب تفسیر سوره ملک

کتاب‌هـای آسـمانی، کتــاب هدایت انسـان‌اند و قرآن کریــم کامل‌ترین آنها و دربردارنــده برتریــن برنامــه زندگــی بــرای رســیدن بــه قله ســعادت اســت. در بین کتاب‌های آســمانی برجامانده، تنها قرآن کریم است که حتی الفاظ آن نیز وحی الهی اســت و دسیســه‌گران هیچ گاه نتوانســته و نخواهند توانست دست ناپاک خود را به تحریف آن آلوده سازند.

نیــاز انســان بــه قرآن، نیازی همیشــگی اســت؛ اما این نیــاز در دوران معاصر به مراتب بیشــتر اســت. انســان معاصر که در غوغــای دنیا گرایی مــدرن، از خویشــتن خویــش دور افتــاده و از فضایل اخلاقــی و عواطف انســانی فاصله گرفته و در اضطراب و نگرانی محصور شــده، احســاس می‌کند چیزی کم دارد که فراتر از آنی است که در پیرامون خود می‌بیند. او ســخت تشــنه حقیقت نابی اســت که حس‌گرهای فطرتش او را برای حرکت به سمت آن، تحریک می‌کنند؛ حقیقتی که آن را در جایی بهتر از محضر قرآن و اهل بیت علیه‌السلام نخواهد یافت. 

در راســتای طــرح ۱۴۵۱ اســتاد ارجمنــد، جنــاب حجــت الاسلام والمسلمین حمید محمدی و همکاران ایشان، گوشه‌ای از معارف ناب ســوره ملـک را در مجموعه‌ای کوتـاه گردآورده‌اند. 

ســوره ملک، ســوره‌ای مکی اســت و به مباحث اصیل اعتقادی یعنی خداشناسـی، راهنماشناسی و فرجام‌شناسی می‌پردازد. محور اصلی این سوره، این اســت کــه ملـک و کارگردانی هســتی، تنها در دســت خداســت و دیگــر مباحــث مطــرح شــده، در ســایه ایــن نکته مهــم ارائه می شـود. مخاطب با تدبر در این ســوره، جایگاه خود را در نظــام آفرینـش می‌یابد و بــا فهم هدف آفرینش و مقصــد نهایی خود، ضــرورت یافتن ســبک زندگــی متعالی با بهره‌گیــری از عقل و وحی را احساس کرده و برای رسیدن به آن انگیزه پیدا می‌کند.

خواندن کتاب تفسیر سوره ملک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به خواندن تفسیر قرآن پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تفسیر سوره ملک

در دو آیه ابتدای ســوره، ســه محور اساسی سوره مطرح شده است. در ادامــه، نشــانه هایی از قــدرت و حکمت خدای متعــال به تصویر کشــیده شــده و سپس سرنوشت متفاوت انســان‌ها در زندگی ابدی اخــرو ی بــا بیان منشــأ هــر یک کفر به خــدا و خشــیت در برابر خدا، ترســیم شــده اســت. آیات بعد بر علم خدای متعال نسبت به همه چیــز، حتــی راز درون ســینه‌ها تأکیــد می‌کنــد که نتیجــه آن علم به اعمــال همه بندگان برای رســیدگی به حســاب آنان اســت. ســپس زمین به عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ الهی و بستری مناسب برای زندگی بشر معرفی شده و در ادامه کافرانی که هنوز قدرت و مالکیت خــدای متعــال را بــاور نکرده‌انــد، بــا عذاب‌هایــی که نشــان دهنده نفوذ و ســیطره او بر تمام هســتی اســت، تهدید می‌شــوند. ســپس به پرنــدگان به عنــوان نشــانه دیگــری از قدرت خدای اشــاره شــده و در ادامه با دو پرسش، مردم را متوجه این نکته می‌کند که در پرستش، هیــچ کس شایســتگی ندارد در کنــار خدا قرار گیــرد و به هیچ کس جز خدا نباید امید داشــت. مقایسه‌ای تمثیلی و شنیدنی بین کافر و مؤمــن و اشــاره بــه نعمــت گوش، چشــم و عقــل به عنوان ســه ابزار مهــم برای پیدا کردن راه هدایت و همچنین یادآوری مبدأ و مقصد انســان، موضوع آیات بعد اســت. 

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
کاربر ۸۵۶۸۱۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۶

خیلی عالی بود .اصلا فکر نمی کردم اینقدر روان و جذاب باشد.حتما بخوانید ولذت ببرید‌.💐💐

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۳۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۸,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۰/۱۵
شابک۹۷۸-۹۶۴-۲۰۴-۳۳۰-۹
تعداد صفحات۱۳۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۸,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۰/۱۵
شابک۹۷۸-۹۶۴-۲۰۴-۳۳۰-۹